דיווח על תרומות מישות מדינית זרה

בשנת 2011 אושר בכנסת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, המחייב עמותות לדווח לרשם העמותות מדי רבעון על תרומות שהתקבלו מגופים מדיניים. עד שנת 2016 לא נעזרנו בתרומות כאלה. החל ב-2016 אנחנו שותפים לכמה פרויקטים הנשענים על תמיכת האיחוד האירופי.

2016

רבעון שלישי – שיתוף פעולה עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית בפרויקט ה"חוויה הדמוקרטית": פיתוח משאבי הוראה ובכללם סרטונים חינוכיים ופריטי מידע. תכנון, פיתוח ויישום סיורים בכנסת. פיתוח חקרי מקרה מתוך פעילות המשמר. השתתפות כמרצים בקורס מקוון לתלמידים. שותפות בהדרכת סיורים והעברת סדנאות.

>> דיווח על קבלת תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ג 2016

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs