מילון המשמר החברתי – ו'

ועדת השרים לענייניי חקיקה

ועדת השרים לענייניי חקיקה היא אחת מוועדותיה של הממשלה ואין לבלבל אותה עם ועדות הכנסת. בוועדה חברים מרבית שרי הממשלה והיו"ר שלה הוא שר המשפטים. על ועדת השרים לענייניי חקיקה לדון וללבן את הצעות חוק הממשלתיות, לגבש אותן עם צוות מקצועי ולאשר את הגשתן לכנסת בהצבעה, לקראת העלtתן להצבעה של המליאה, לקריאה ראשונה.

אלא שוועדת השרים לענייני חקיקה לקחה על עצמה תפקיד נוסף: היא החלה לדון גם בהצעות החוק הפרטיות (שחברי הכנסת מעלים, מהאופוזיציה ומהקואליציה), תוך שהיא קובעת את עמדת הממשלה בעניינן ומחייבת את חברי הקואליציה להצביע לפי עמדתה. לאור זאת מועלית שאלה עקרונית. איזה עניין יש לממשלה בהצעות חוק פרטיות? הרי אין זה מתפקידה של הממשלה לחוקק; תפקידה הוא לבצע את החוקים שהכנסת מחוקקת.

השפעת הממשלה על העבודה החקיקתית, וטשטוש הגבולות שבין עבודת הכנסת לעבודת הממשלה הפכה לנוהג בכנסות ובממשלות האחרונות. בעצם הצבעת ועדת השרים לענייני חקיקה על הצעות חוק פרטיות, היא מתערבת בתהליך החקיקה של הכנסת, הרשות המחוקקת. נוהג זה מפר את עיקרון הפרדת הרשויות, משום שוועדת השרים לחקיקה תופסת את הכנסת 'באחיזת חנק' ובכך הופכת את הממשלה, הרשות המבצעת, לרשות המחוקקת בפועל, והכל בחסות המשמעת הקואליציונית.

בעיה נוספת קשורה לאופן בו מתנהלות הישיבות של ועדת השרים לענייני חקיקה. הן זוכות למעמד של ישיבות ממשלה, ולאור זאת תוכנן חסוי, ולמשך שנים רבות. הממשלה לא מנדבת שום מידע מהישיבות: פרוטוקול, רשימת שרים ויועצים שנכחו, פרטי ההצבעה או נימוקים להחלטות. למעשה, הממשלה טוענת בתוקף שהיא אינה מחזיקה בפרוטוקולים כאלה (מטעמים של עיכוב בקצב העבודה וחוסר תקציב לקלדנים). מה שהכי מוזר הוא שלח"כים (המחוקקים שנבחרו על ידינו), והמנסים להעביר הצעת חוק בכנסת אסור להופיע בפני הוועדה ולשכנע את חבריה בחשיבות הצעת החוק.

בשנה שעברה, לאחר חודשים של לחץ מצד המשמר החברתי, שחררה הממשלה 'חצאי פרוטוקולים' של ישיבותיה של וועדת השים לענייני חקיקה, מאז הקמתה ב-2009. שם, לראשונה, אפשר לראות את החלטותיה המלאות של הוועדה לגבי החוקים בהם עסקה ואילו שרים ואורחים נכחו בישיבות, מסמכים אלה זמינים באתר האינטרנט של המשמר החברתי: http://hamishmar.org.il/?page_id=3980&doing_wp_cron=1360942920.2426331043243408203125).

אבל הדרך ארוכה משום שעדיין לא ניתן לקבל את תמלול הישיבה ואת פירוט אופן ההצבעה של השרים (מי הצביע בעד, מי הצביע נגד ומי נמנע). זה חשוב כי יש מקרים ששרים מצביעים בעד הצעת החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה אך מתנגדים לה במליאה, בשל משמעת קואליציונית. המשמר החברתי ימשיך לפעול למען שקיפות תהליך העבודה של וועדת השרים לענייני חקיקה גם הכנסת הנוכחית. כדי לחזק את כוחה של הכנסת ואת השמירה על הפרדת הרשויות.

ועדות הכנסת ותפקיד משקיפי המשמר

ועדות הכנסת הן שלב חשוב והכרחי בכל הליך העברה של הצעת חוק. הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית או ראשונה חייבת לקבל את אישור הוועדה הרלוונטית לה, על מנת להמשיך בהליך החקיקה. הוועדה דנה בהצעות חוק פרטיות לאחר שעברו קריאה טרומית במליאה, ולפני שיועלו לקריאה ראשונה.

חברי הוועדה יכולים לשנות פרטים בחוק המוצע וככל העולה על רוחם. שינויים אלה טעונים אישור בהצבעה, של חברי הוועדה בלבד. ההצבעות בוועדות הכנסת אינן מתועדות בצורה שקופה ואינן כוללות מידע כמו כמה הצביעו נגד, כמה בעד וכמה נמנעו. לא נערכת רשימה המפרטת איזה ח"כ הצביע וכיצד.

הידיעה כי הצעת החוק הפרטית עברה או נפלה בוועדה מוזכרת רק בפרוטוקול הישיבה, מסמך שמתפרסם כשבועיים לאחר הדיון. כמו כן, הח"כ החבר בוועדה יכול לוותר על הדיון ולהופיע רק להצבעה. בנוסף, אין דרישה למספר מינימלי של חברי ועדה הנדרשים להשתתף בדיון ובהצבעה. יש מקרים אבסורדים בהם יו"ר הוועדה מצביע לבדו על הצעות חוק, לאחר שניהל שיחה עם אנשי המקצוע שהוזמנו לדיון או עם פקידי הממשלה שבאו להציג את הצעת חוק.

ועדות הכנסת נדרשות מעת לעת גם לקיים דיונים שמליאת הכנסת החליטה שיש לדון בהם. הנושאים יהיו רלוונטיים לוועדה (למשל, דיון על גזענות בבתי ספר יתקיים בוועדת החינוך התרבות והספורט). בדיונים אלה שומעים חברי הוועדה עדויות של אזרחים ובעלי מקצוע, כמו גם נציגים ממשרדי הממשלה, שמציגים את הבעיות הנדונות או משיבים לשאלות הח"כים. דיונים אלה לא מניבים חוקים בדר"כ, למעט מקרים בהם ח"כ משתכנע שיש לחוקק חוק בעניין, ואז הוא יכול להגיש הצעת חוק פרטית. לוועדות הכנסת גם תפקידי פיקוח על יישום חוקים ועל תפקוד הממשלה. למשל, שר האוצר בא מדי פתיחת מושב בכנסת לוועדת הכספים ומדווח ונותן סקירה תקופתית.

ועדות הכנסת הן המקום היחיד בו מתנהל דיון ציבורי אמיתי בהצעת חוק. בפורום קטן, בו שומעים חברי הכנסת את דעות הציבור לגבי הצעת החוק. לכן חשוב שיישבו בדיוני הוועדות גם נציגים מהציבור, כאלה שאינם בעלי עניין מיוחד, כלכלי או מקצועי.

זה התפקיד שלנו, של המשמר החברתי. להנגיש את ההרשמה לוועדות הללו לכלל הציבור. לאפשר לכמה שיותר אזרחים מן השורה לעקוב אחר הדיונים בהן ולדווח לציבור. לפי הצורך ובהתאם לניסיון מביעים אנשי המשמר את דעתם האישית ושואלים שאלות. איננו מסננים את הנרשמים לוועדות על סמך דעותיהם או שיוך פוליטי. הניסיון מראה שלנוכחות נציגי המשמר השפעה על מהלך הדיון, ומן הסתם על תוצאותיו.

הוועדות יתחילו להתכנס בקרוב, כדאי להצטרף לצוות המשקיפים: register@hamishmar.org.il

 

ועדת השרים לענייני חקיקה

ועדת השרים לעניניי חקיקה היא אחת מוועדותיה של הממשלה ואין לבלבל אותה עם ועדות הכנסת. בוועדה חברים מרבית שרי הממשלה והיו"ר שלה הוא שר המשפטים. על ועדת השרים לעניניי חקיקה

לדון וללבן את הצעות חוק הממשלתיות, לגבש אותן עם צוות מקצועי ולאשר את הגשתן לכנסת בהצבעה, לקראת העלתן להצבעה של המליאה, לקריאה ראשונה.

אלא שוועדת השרים לענייני חקיקה לקחה על עצמה תפקיד נוסף: היא החלה לדון גם בהצעות החוק הפרטיות (שחברי הכנסת מעלים, מהאופוזיציה ומהקואליציה), תוך שהיא קובעת את עמדת הממשלה בעניינן ומחייבת את חברי הקואליציה להצביע לפי עמדתה. לאור זאת מועלית שאלה עקרונית. איזה עניין יש לממשלה בהצעות חוק פרטיות? הרי אין זה מתפקידה של הממשלה לחוקק; תפקידה הוא לבצע את החוקים שהכנסת מחוקקת.

השפעת הממשלה על העבודה החקיקתית, וטשטוש הגבולות שבין עבודת הכנסת לעבודת הממשלה הפכה לנוהג בכנסות ובממשלות האחרונות. בעצם הצבעת ועדת השרים לענייני חקיקה על הצעות חוק פרטיות, היא מתערבת בתהליך החקיקה של הכנסת, הרשות המחוקקת. נוהג זה מפר את עיקרון הפרדת הרשויות, משום שוועדת השרים לחקיקה תופסת את הכנסת 'באחיזת חנק' ובכך הופכת את הממשלה, הרשות המבצעת, לרשות המחוקקת בפועל, והכל בחסות המשמעת הקואליציונית.

בעיה נוספת קשורה לאופן בו מתנהלות הישיבות של ועדת השרים לענייני חקיקה. הן זוכות למעמד של ישיבות ממשלה, ולאור זאת תוכנן חסוי, ולמשך שנים רבות. הממשלה לא מנדבת שום מידע מהישיבות: פרוטוקול, רשימת שרים ויועצים שנכחו, פרטי ההצבעה או נימוקים להחלטות. למעשה, הממשלה טוענת בתוקף שהיא אינה מחזיקה בפרוטוקולים כאלה (מטעמים של עיכוב בקצב העבודה וחוסר תקציב לקלדנים). מה שהכי מוזר הוא שלח"כים (המחוקקים שנבחרו על ידינו), והמנסים להעביר הצעת חוק בכנסת אסור להופיע בפני הוועדה ולשכנע את חבריה בחשיבות הצעת החוק.

בשנה שעברה, לאחר חודשים של לחץ מצד המשמר החברתי, שחררה הממשלה 'חצאי פרוטוקולים' של ישיבותיה של וועדת השים לענייני חקיקה, מאז הקמתה ב-2009. שם, לראשונה, אפשר לראות את החלטותיה המלאות של הוועדה לגבי החוקים בהם עסקה ואילו שרים ואורחים נכחו בישיבות, מסמכים אלה זמינים באתר האינטרנט של המשמר החברתי: http://hamishmar.org.il/?page_id=3980&doing_wp_cron=1360942920.2426331043243408203125).

אבל הדרך ארוכה משום שעדיין לא ניתן לקבל את תמלול הישיבה ואת פירוט אופן ההצבעה של השרים (מי הצביע בעד, מי הצביע נגד ומי נמנע). זה חשוב כי יש מקרים ששרים מצביעים בעד הצעת החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה אך מתנגדים לה במליאה, בשל משמעת קואליציונית. המשמר החברתי ימשיך לפעול למען שקיפות תהליך העבודה של וועדת השרים לענייני חקיקה גם הכנסת הנוכחית. כדי לחזק את כוחה של הכנסת ואת השמירה על הפרדת הרשויות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
מילון המשמר החברתי – ו' | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs