מילון המשמר החברתי – כ'

כנסת

הכנסת היא הפרלמנט הישראלי. היא קמה בט"ו בשבט התש"ט, 1949. בתחילה ישבה הכנסת בתל אביב, אך במהרה עברה לפעול מירושלים. ב-1966 נחנך המשכן הנוכחי, ומאז ועד 2007 נוספו לו אגפי עבודה וועדות.

לכנסת שלושה תפקידים:
1. היא מחוקקת חוקים, אותם הממשלה צריכה להוציא לפועל ולאכוף.
2. היא מפקחת על עבודת הממשלה, שאכן תבצע את חוקי המדינה ולא תחרוג מסמכויותיה. כלי מרכזי לפיקוח הוא אישור התקציב מדי שנה (משום כך תקציב דו-שנתי הוא נוגד ערכים דמוקרטיים).
3. תפקיד שלישי הוא להעלות על סדר היום את נושאים המעסיקים את הציבור. היא עושה זאת דרך דיונים במליאה ובוועדות. באם ח"כ מזהה צורך הוא יכול להציע חוקים על בסיס הדיונים.

בכנסת מכהנים 120 ח"כים, מספר הנחשב נמוך ביחס לבתי נבחרים במדינות המערב. על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, וביחס לגודל האכלוסיה בישראל כדאי היה להגדיל את מספר חברי-הכנסת ל- 192.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
מילון המשמר החברתי – כ' | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs