מילון המשמר החברתי – ת'

תזכירי חוק

תזכירי חוק הם טיוטות חוקים שהממשלה מתכוונת להגיש לכנסת כהצעות חוק ממשלתיות. כל הצעת חוק מתחילה ברעיון לשנות חוק או להוסיף חוק לספר החוקים של מדינת ישראל. לאחר הגדרת הרעיון והצורך מתחילים פקידי הממשלה מהמשרדים הרלוונטיים לבדוק את החוק הקיים, את אופן יישומו בשטח ואילו סעיפים יש לשנות בו וכיצד. לאחר עבודת התחקיר הם כותבים טיוטה לתיקון לחוק או טיוטה לחוק חדש.

על פי חוק אין הממשלה חייבת לחשוף בפני הציבור טיוטות של מסמכי עבודה שלה, כל זמן שאין לה כוונה קונקרטית להופכן לחוק ולהגישן לאישור הכנסת. משהממשלה והצוות האמוּן מטעמה על ניסוח התיקון לחוק או של החוק החדש השלימה טיוטה מתקדמת או כמעט מושלמת היא מתפרסמת כתזכיר חוק, באתר של קשרי ממשל: www.tazkirim.gov.il.

במשך כשלושה שבועות ניתנת לציבור אפשרות לעיין בנוסח החוק המוצע ולהציע שינויים, וכל זאת בטרם העברת התזכיר להחלטה של וועדת השרים לענייני חקיקה. בזמן שהציבור מעיר את הערותיו נשלח התזכיר גם למערכת המשפטית והאקדמית-משפטית של ישראל ולכל משרד ממשלתי או גוף שהחוק החדש או התיקון לו צפוי להשפיע עליו.

לאחר תקופת הזמן בה מוצג התזכיר בפני הציבור והגורמים הנ"ל היא חוזרת לפקידי הממשלה כדי שיבחנו את הערות הציבור ויחליטו האם יש מקום לשנות את נוסח הצעת החוק. עם השלמתה מגיעה הצעת החוק לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, כדי לאשרה בהצבעה או לשנותה. בתום התהליך מוגשת הצעת החוק לאישור הכנסת ולהצבעה בקריאה ראשונה, העברה לוועדת הכנסת הרלוונטית וחזרה לכנסת להצבעה שניה ושלישית.

יש לציין שתזכיר חוק לא חייב להפוך להצעת חוק, וייתכן שהוא ייגנז כבר בתהליך החשיבה המוקדמת שתיעשה במשרדי הממשלה. מבחינה זו, ניתן לומר שהממשלה נוהגת לעיתים בתזכירי החוק כמו "בבלון ניסוי", לבדיקת עמדת הציבור. מצד שני, משום שהממשלה אינה חייבת להעלות כל רעיון להצעת חוק עתידית כתזכיר לעיון מוקדם בפני הציבור, ניתן לראות בתהליך הקיים קרן אור של שקיפות שאינה נפוצה, כזו שיש לשמור עליה, ולנסות ולהרחיב את השפעתה על תהליכים נוספים בעבודת הממשלה.

בזמן כתיבת המושג מחכים שישה תזכירים לעיון הציבור ואתם מוזמנים לעיין בהם ואולי גם להעיר הערות: http://www.tazkirim.gov.il/Pages/tazkirim.aspx?typeofsearch=lastpublish.

מי יודע, אולי אחד מהם נוגע לתחום עיסוקכם או לנושא שחשוב לכם לקדם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
מילון המשמר החברתי – ת' | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs