ועדות הכנסת

<<< הנחיות למשקיפים                                  כתיבת עדויות >>>

על מה ולמה?

בוועדות הכנסת מתבצע החלק הארי של העבודה הפרלמנטרית: הוועדות מכינות את הצעות החוק ומעצבות אותן לפי העמדות השונות העולות בדיונים, הוועדות אמורות לבצע פיקוח פרלמנטרי הדוק על עבודת הממשלה ובוועדות אמורים חברי וחברות הכנסת לייצג את הציבור באמצעות העלאת נושאים בוערים לסדר היום הציבורי. בפועל, עבודת הוועדות זקוקה לשיפור ולתיקון בכל הקשור לשקיפות ולנוכחות, כמו גם לסדר העדיפויות המוביל את חבריה: מכזה המעדיף אינטרסים של הון ואינטרסים אישיים של חברי הכנסת, לכזה המעמיד בראשו את האינטרס הציבורי.

מטרת פעילות המשמר החברתי בוועדות היא לתקן את התנהלותן: לחשוף את הצבעות חברי הכנסת והיקף נוכחותם בדיונים באמצעות מילוי טפסי מעקב, לשקף לציבור את מהלך העניינים בדיונים ואת האינטרסים העומדים מאחוריהם באמצעות כתיבת עדויות, ולשנות את הנוף בכנסת לכזה המכיל גם אזרחים ואזרחיות כמונו – לפקח על נבחרי הציבור עם העיניים והאוזניים.

בכנסת פועלות 16 ועדות: 12 מהן קבועות בחוק והיתר זמניות ומשתנות. לכל אחת מהוועדות תחום פעילות מוגדר בו היא עוסקת. ועדה עשויה לערוך כמה סוגי דיונים, כשלכל אחד מטרה אחרת ואופי שונה – יש לברר את סוג הדיון הצפוי כדי לקבל מושג לגבי מה שצפוי להתרחש (פירוט על סוגי הדיונים – בהמשך).

אופן התנהלות הדיון

חדרי הוועדות נמצאים באגף הוועדות החדש בכנסת. מסביב לשולחן הוועדה יושבים בעלי תפקידים שונים לפי סדר ישיבה מוגדר: חברי כנסת, נציגי ממשלה וגורמים שונים הקשורים לדיון. במעגל השני של חדר הוועדה יושבים מוזמנים שונים כמו המשקיפים שלנו, עיתונאים, לוביסטים ועוזרים פרלמנטריים. אם יש מקום מסביב לשולחן המרכזי, אין מניעה לשבת סביבו.

רשות הדיבור בוועדה ניתנת על פי בקשה מוקדמת מראש, ויש לתאם מראש מול רכז המשקיפים קבלת רשות דיבור בוועדה בשם המשמר החברתי. חשוב לכבד את סדרי הדיון בכנסת, מכיוון שחשוב לנו לשמור על שמנו הטוב במשכן על מנת להמשיך ולהשפיע לאורך זמן בכמה שיותר דיונים.

מיקום וטפסי מעקב

הניסיון שצברנו לימד אותנו כי דיונים רבים מתקיימים בנוכחות דלה מאוד של נבחרינו. בנוסף, תקנון הכנסת לא מחייב רישום שמי של הצבעות חברי הכנסת בדיוני הוועדה. על מנת לשפר את המעקב שלנו על עבודת הוועדות וחברי הכנסת, וכדי להביא לשקיפות מירבית על עבודת נבחרינו בוועדה, בכל דיון בו אנו נמצאים ממלאים משקיפי המשמר החברתי טופס בעל שני פרמטרים בלבד: נוכחות והצבעות. על מנת להקל על זיהוי חברי הכנסת, תמצאו בטפסים תמונות של חברי הוועדה, וכאן יש תמונות של כלל חברי הכנסת ה-20.

ועדות הכנסת הקבועות:

ועדות משתנות:

סוגי הדיונים

דיון בהצעת חוק

דיונים בהצעת חוק עוסקים בגיבוש הצעת חוק מסוימת. דיונים מסוג זה נערכים בוועדה לאחר שמליאת הכנסת מאשרת הצעות חוק פרטיות בקריאה טרומית, ואז הוועדה דנה בהצעות החוק בהכנה לקריאה ראשונה במליאה; או לאחר שמליאת הכנסת מאשרת הצעות חוק פרטיות וממשלתיות בקריאה ראשונה, והוועדה דנה בהן בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מטרת דיונים אלה היא להביא את הצעות החוק הפרטיות והממשלתיות להצבעה במליאת הכנסת לאחר שנשמעו הערותיהם של כל הגורמים הקשורים להצעת החוק: חברי כנסת, נציגי ממשלה, בעלי עניין, וארגונים הפועלים בתחום הצעת החוק. זאת, על על מנת לאשר חוק שניתן יהיה ליישמו ושייקח בחשבון את כלל הטיעונים בעד ונגד החוק.

הדיון בהצעת חוק מסוימת עשוי להימשך מספר מפגשים, לאורך שבועות ובמקרים חריגים אף חודשים. לאחר דברי הפתיחה של יו"ר הוועדה יסביר יוזם ההצעה (חבר כנסת או נציגי הממשלה) את עיקריה ויגיבו שאר בעלי העניין בהצעה. בהמשך יעברו הנוכחים סעיף סעיף בהצעת החוק (בהובלת היועצים המשפטיים של הוועדה), יעירו הערותיהם ויציעו שינויים בהתאם. בשלב זה למעשה נקבע נוסח החוק, ולכן הוא בעל חשיבות מרובה. רק חברי כנסת יכולים להציע שינויים בנוסח החוק, ועל מנת לאשר אותם נדרשת הצבעה.

הצעה לסדר היום – דיון ביוזמת הוועדה

לעיתים מתקיימים דיונים שהוועדה יוזמת כדי להעלות לשיח הציבורי נושאים שעל סדר היום. למשל: ועדת הכלכלה ראתה לנכון לזמן את הממונה על ההגבלים העסקיים על מנת לשמוע שוב את דעת חברי הכנסת והציבור לפני ההכרזה על בעלות הגז במאגר לוויתן כעל הסדר כובל; או למשל דיון ועדת החינוך בנושא השיח הפוליטי בין כותלי בית הספר. כמו כן דיונים מסוג זה כוללים גם דיונים חגיגיים או דיונים המציינים אירוע מסוים בהתאם ללוח הזמנים של הכנסת.

מטרת דיונים אלה היא לקיים דיון ציבורי בוועדה על נושא מסוים.

הצעה לסדר היום – דיון ביוזמת חבר כנסת

בידי חברי הכנסת שמורה הזכות ליזום דיון בוועדות הכנסת על ענייני השעה. למשל: דיון בנושא מיקום מתקני הגז בעמק חפר ובמגידו – הצעה לדיון מהיר של ח"כ יצחק (בוז’י) הרצוג. דיונים אלה נערכים מעת לעת בוועדות, ומטרתן לקיים שיח ציבורי על נושא מסוים.

דיון בתקנות

דיונים אלה עוסקים בפיקוח של הכנסת ובאישור תקנות שמתקין שר מסוים (מכוח החוק) ושדורשות את אישור הוועדה. למשל: דיון על תקנות הדיור הציבורי.

דיון בדוח מבקר המדינה

הוועדה לביקורת המדינה דנה באופן סדיר בפרקי הדוח של ספר מבקר המדינה. מטרת דיונים אלה היא לפקח על הגופים המבוקרים ולשמוע את הערותיהם ואת הערות משרדי ממשלה ובעלי עניין שונים. למשל: טיפולן של הרשויות המקומיות בבני נוער מנותקים ממסגרת לימודים – דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי. על אף חשיבותם הרבה של דיונים אלה, חברי הכנסת נוהגים "להבריז" מהם בקביעות.

דיון בהעברות תקציביות

משרד האוצר שומר בידיו את הזכות לשנות את התקצוב של סעיפים שונים בתקציב, וזאת בטענה שקשה לחזות את אופן השימוש בתקציב למשך שנה שלמה. על מנת לפקח על העברת כספים מסעיפים תקציביים כאלה אל סעיפים תקציביים אחרים, מתבקשת ועדת הכספים לאשר את העברות אלה. דיונים מסוג זה מתקיימים בוועדת הכספים בלבד.

דיוני ועדת הכנסת

במקרה של מחלוקת, ועדת הכנסת היא המוסמכת לקבוע באיזו ועדה יתקיים דיון מסוים. תחומי האחריות של ועדות הכנסת חופפים ובמקרים רבים מעורבים שיקולים פוליטיים (כמו זהות יו"ר הוועדה) בהחלטה. למשל, מספר חברי כנסת ביקשו להעביר את הדיון בתקנות הדיור הציבורי מוועדת הכלכלה לוועדת העבודה והרווחה.

<<< הנחיות למשקיפים                                  כתיבת עדויות >>>

 

3 comments

 1. שלום,
  אני מעריך מאד את הפעילות שלכם, אבל נראה לי שנפלה טעות בתיאור ועדת חוקה חוק ומשפט והיא קיבלה את הנושאים של ועדת הקליטה.
  תודה,
  עודד

 2. היי שלום
  אני בוגרת של המכינה הירושלמית בירושלים ורציתי להתיעץ ולשאול מספר שאלות לגבי הפעילות שלכם
  אשמח אם מישהו/י יוכלו לחזור אלי בנושא בבקשה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs