פרוטוקול האסיפה הכללית הראשונה, 26 ביולי 2012

פרוטוקול האסיפה הכללית הראשונה, 26 ביולי 2012

מקום: אודיטוריום החברה להגנת הטבע, חצר סרגיי, ירושלים

רשמו: ליה נירגד, מודי רבפוגל

נוכחים: כארבעים משתתפים

[message_box title="ריכוז החלטות" color="red"]

1. אישור חברים חדשים בעמותה: חמישה נציגים של הוועד המנהל הזמני (המייסדים החתומים על מסמכי רישום העמותה) אישרו כי הם מקבלים לחברות בעמותה את כל מי שמילא טופס חברות במהלך האסיפה הכללית.

2. אישרור תקנון העמותה: האסיפה אשררה את התקנון פה אחד; הסתייגויות שהועלו יידונו לקראת כינוס האסיפה הכללית השנייה.

3. אשרור מטרות העמותה: האסיפה אשררה פה אחד את מטרות העמותה שהוגשו לרשם העמותות.

4. אישור חברי הוועד המנהל: האסיפה אישרה לחברות בוועד המנהל את ליה נירגד, דניאל דור, ליאור מנצ'ר, ברוך אורן, יפתח בריל, נירית שרון, שלמה לוי, רם הדר, רובי פרידמן, ורדה גיל, יונתן פלד, טליה גורדס וקובי כהן.

5. אישור חברי וועדת הביקורת: האסיפה אישרה לחברות בוועדת הביקורת את צביקה פרבר, יפה פרידמן, דורון טל טירקל, חיה מיכאלי ואילנה בן עזרא.

[/message_box]

פרוטוקול הדיון

דברי פתיחה של מנכ"ל המשמר החברתי, בעז רקוץ', מלווים במצגת

מי אנחנו

 לא מפלגה, לא לוביסטים, לא נבחרי ציבור. אנחנו ה-ציבור, ואנחנו מקדמים יושרה דמוקרטית.

מטרות

מקריא את המטרות הרשומות בתקנון.

זירת הפעולה

כיום בעיקר בכנסת. המשמר כפלטפורמה לקידום אזרחות פעילה, בלי הבחנות.

שיטות פעולה

על פי המסמך האסטרטגי המכונן.

ארגז כלים

נוכחות בוועדות – עם או בלי השתתפות בדיון

המדד החברתי

ייזום דיון (למשל: אלימות משטרתית)

קמפיין ציבורי (למשל: ועדת שרים)

מה הלאה?

הגברת תדירות המדד, אוטומציה חלקית

הרחבת ארגז הכלים – עוד מנופי לחץ

מיסוד מחלקת המחקר

המדריך לבוחר החברתי

כניסה למערכת החינוך במסגרת לימודי האזרחות

הסדרת שנת שירות

סדנה למשקיפי המשמר והכשרה לכתיבה משפיעה

חלל עבודה וצפייה עבור אוכלוסיות שאינן ניידות

הרחבת זירות הפעולה גם למוסדות שלטון נוספים

ארן רונדל:

הסבר על מחלקת המחקר: המטרה היא להביא יותר אנשים לכנסת, ונזדקק לעוד אנשים שיכינו את התדריכים לדיונים. הצגת תשקיף שבועי על הצפוי בכנסת (בשיתוף עם יפתח), ליצור מאגר גדול עם כל הצעות החוק הרלוונטיות לנו, שנמצאות בשלבי החקיקה השונים, שיכלול ביאורים. לעקוב אחרי טרנדים חקיקתיים, למשל נגד זכויות אדם כפי שהיה בחורף – השאיפה היא שנוכל לזהות מגמות בחקיקה. הפצת חומרים על שקיפות, יושרה דמוקרטית וכו'. מחקרי עומק השוואתיים, מה קורה בפרלמנטים אחרים מבחינת חקיקה. בחינת ההשפעה של המעשים שלנו על סדר היום, עד כמה עומדים במטרות. מחלקת המחקר תשמש מקור מידע למשמר החברתי ותתרום את חלקה לכל פעילויות המשמר.

בועז רקוץ':

מציג את המבנה הארגוני כפי שהתקיים לפני האסיפה וכפי שיתקיים אחריה.

הערת ביניים של משתתף:

צריך להתערב בחקיקה בשלבים מוקדמים יותר, עוד לפני שחוקים מגיעים לוועדה – בשלב הזה זה כבר סגור.

דניאל דור ובעז רקוץ':

 אנחנו בשלבים מוקדמים. כל יוזמה כזאת צריכה אדם שירים אותה.

אוריאל רז:

מספר על הכניסה שלו למשמר החברתי. החלום שלי שכל אזרח יגיע לכנסת. עצם זה כבר ישפיע על חברי הכנסת. כספים: בדה מרקר ציינו אותנו כעמותה שהשקיפות בה מלאה. מהרגע הראשון אמרתי, יהיה קובץ גוגל דוקס, כל שקל יהיה שם, כל צ'ק, כל דבר שיהיה בבנק, הכול יופיע. כך היה מהיום הראשון. מי שנכנס לאתר יכול ללחוץ על לשונית השקיפות, ומשם להיכנס לקישור של כספים ותרומות. אם אנחנו דורשים מהכנסת שתהיה שקופה, לא יכול להיות שאנחנו לא נהיה. אף אחד לא צריך אפילו לבקש מאיתנו מידע, הכול נגיש.

ליאור מנצ'ר:

מזכיר ומדגיש את תפקידה של ועדת ביקורת. קורא לאנשים להצטרף אליה.

בועז רקוץ':

תחומי אחריות

מוסדות העמותה: המלצה של בעז לתדירות מפגשים– אסיפה כללית – אחת למושב, ועד מנהל פעיל מאוד – בתדירות גבוהה, ועדת ביקורת – לפני כל מושב.

דרכי ניהול

על פי התחומים השונים, עם תקציב ייעוד.

סיכום

המושב הבא אמור להתחיל ב-15 באוקטובר. הקדמת הבחירות היא תמיד בגדר אופציה, וניערך בהתאם. אם לא יהיו בחירות, יעמדו לפנינו תקציב המדינה, העבודה על הוועדות הבינמשרדיות, נוכחות במסדרונות, במשרדי ממשלה…. יש לנו המון המון עבודה, ונשמח אם כל מי שנמצא כאן ייקח חלק ויצטרף לחגיגה הזאת – זו חגיגה אזרחית גדולה ואין הרבה כאלה בארץ.

תשובה לשאלה של צביקה פרבר – מי שבוועד המנהל לא יכול לקבל שכר. מי שמקבל שכר מאושר על ידי הוועד המנהל. המשכורות הן לפי השכר החציוני במשק, עם בחינה אחת לחצי שנה.

בעקבות הערה של דורון טירקל, בעז מציג את השינויים בתקנון.

משתתפים מעירים על כך שטופס הרישום אינו מלא, חסרה הכתובת. בעז מסביר שנעדכן בהמשך.

חלקה  השני של האסיפה: הצגת הפרוטוקול ובחירת מוסדות העמותה

בועז רקוץ':

מקריא את סעיפי התקנון, לרבות השינויים שאושרו כבר על-ידי רשם העמותות, ומזמין את הנוכחים להציע תיקונים. תיקונים אלה אינם יכולים להשתלב בתקנון הנוכחי, אלא הוועד ישקול אם לכלול אותם בנוסח מתוקן של התקנון שיידון באסיפה הכללית הבאה.

הערות הנלוות לקריאת התקנון המתוקן

לבטל את הסעיף שאינו מאפשר לפושט רגל להיות חבר ועד מנהל.

להאריך את תקופת ההודעה על אסיפה כללית, לשלושה שבועות.

לבחון את סוגיית העברה שיש עימה קלון.

להכניס לתקנון אסיפה שלא מן המניין.

לבחון את שאלת סמכותו של הוועד לקבוע קוורום של חברי ועד בישיבות הוועד עצמו.

הסבר: בתקנון הקיים יש מינימום חברים בוועד ביקורת, שעומד על שבע. בעיקרון אפשר להפחית לשניים עד שלושה.

הערה וויכוח: ועדת הביקורת לא יכולה להשתתף בפגישות הוועד. יואל בקר מתקן – הם אינם יכולים לדבר, אבל להשתתף. יש מחלוקת. הנושא יועבר לבירור.

שווה לבחון אפשרות שוועדת הביקורת לא תורכב מחברי העמותה.

לשקול: פירוט האיסור על מעורבות פוליטית, האם יכלול גם פעילות בזירה המקומית.

ליאור מנצ'ר:

אני חושב שכדאי לפתוח את התקנון באתר ולהזמין אנשים להעיר, וכך באסיפה הבאה נוכל להצביע על תקנון חדש.

יפתח בריל:

נעלה בלשונית שקיפות.

רם הדר:

חשוב לזכור שהתקנון הוא הלך הרוח של העמותה, ולא לרדת לרזולוציה נמוכה מדי. אי אפשר לסגור הכול בתקנון.

יעל חיון:

כמו ברעיון של ליאור, אותו נספח של התקנון גם כן יפורסם וישודרג במהלך השנה.

בעז רקוץ':

מי שאחראי על מינוי בעלי תפקידים בשכר, זו סמכותו. אך הסמכויות האלו אמורות להיות מאושרות על ידי האסיפה הכללית.

ענת:

במידה ונגיע לפשיטת רגל, הוועד רשאי להעביר את הכספים לארגון אחר. אני מתנגדת. אני חושבת שכולנו צריכים להחליט לאיזה דברים זה ילך.

אוריאל רז:

בפשיטת רגל אין מה להעביר. זה מתייחס למצב של פירוק עמותה.

חיה מיכאלי:

עשיתי המון תקנונים, יכול להיות מצב שכולנו ביחד מחליטים שצריך לשנות את שם העמותה ולהקים עמותה אחרת ולהעביר אליה נכסים. גם הסיטואציה הזאת כלולה בסעיף הזה.

 

הצבעה על התקנון, בליווי הסתייגויות: התקנון אושר פה אחד.

 

בעקבות הערה של יואל בקר – חברי הוועד המנהל המקורי הנוכחים מאשרים באופן פורמלי כי הם מקבלים את כל מי שנרשם היום כחבר בעמותה.

ליאור:

עכשיו אישרנו את התקנון כפי שהוא. ההסתייגות יידונו לקראת התקנון הבא.

הצבעה על מטרות העמותה: מטרות העמותה אושרו פה אחד.

 

הצגת מועמדים לוועד המנהל

ליה  נירגד – אחת מיוזמי המשמר החברתי, מעוניינת לקדם את המשמר בהמשך

דניאל דור – אחד מיוזמי המשמר החברתי

ליאור מנצ'ר – היה המנהל האדמיניסטרטיבי של המשמר, מעוניין להגיע לפריפריות חברתיות

ברןך אורן – היה פעיל בתקופה הראשונה לפעילות המשמר, פעיל במיזמים חברתיים רבים

יפתח בריל – במשמר בהתחלה רכז קשרי חוץ, תחקירים, אתר ועוד

נירית שרון – במשמר מהתחלה, רכז

שלמה לוי – פעיל חברתי בתחום החינוך הדיור, מזדהה עם מטרות העמותה

רם הדר – פעיל במחאה משנה שעברה, יזם, איש תפעול וטכנולוגיה

רובי פרידמן – מיוזמי המשמר, תפעול, לוגיסטיקה. מעוניין להמשיך ולתרום למשמר.

ורדה גיל – פעילה חברתית, הייתה פעילה במשמר, מעוניינת להתמקד בפריפריה והבאת פעילים נוספים.

יונתן פלד – פעיל בגן הוורדים, עוסק בגיוס כספים בשביל המשמר, פעיל חברתי וחינוך לשלום.

טליה גורדס – פעילה חברתית, מכון ראות, מובילה פיילוט בעיר צפת, מעוניינת להצטרף לפעילות של המשמר החברתי, בעיקר בתחום הפיתוח הארגוני וגיוס משאבים

קובי כהן – יושב ראש מטה הפעולה של הנכים בישראל

הצעת תיקון נוספת לתקנון – נציג וועד שלא יגיע ל-3 ישיבות יופרש מהוועד

הצגת מועמדים לוועדת ביקורת

צביקה פרבר – גמלאי מערכת הביטחון, רואה עצמו כמתאים לתפקיד, פעיל מחאה

יפה פרידמן – הייתה בעלת משרד פרסום, השכלה במדעי המדינה, ניסיון במערכות בחירות

דורון טל טירקל – גמלאי רפאל, פעיל בעמותות למען מנהל תקין, חברת בוועדת ביקורת של הקואליציה לבריאות הציבור

חיה מיכאלי – ניהלה כ-70 ועדות רופאים

אילנה בן עזרא – עורכת דין, פעילה חברתית

הצבעה על חברי ועדת הביקורת: המועמדים לועדת ביקורת אושרו פה אחד.

הצבעה על חברי הוועד המנהל: המועמדים לוועד המנהל אושרו פה אחד.

הערה לפרוטוקול: באסיפה נוכחים כ-40 חברי עמותה.

בועז:

מברך את הפעילים החדשים, מבקש שיחברו אחד לשני בסיום האסיפה. הפרטים החסרים למרשם החברים יושלמו בדרכים אלקטרוניות.

הערות לפני סיום

דניאל דור:

חשיבות הערב הזה, סביבת עבודה אידיאולוגית-עקרונית, מקצועית, יכולת עצומה של שיתוף פעולה ואהבה לנושא. יצרנו משהו יוצא דופן, מעודד ביחס לחיים שלנו במדינה. העשייה של המשמר תימשך עוד שנים רבות. הצלחנו להתמסד ולהתחיל להשפיע בכנסת, בתקשורת, בציבור. יוצרים תחושה של אופטימיות, העצמה. תודה לכל המעורבים.,

ליה נירגד:

במעמד הזה שאנחנו מתמסדים מעוניינת להדגיש את החשיבות של "דע מאין באת". המשמר הצליח להיות ראש גשר בין הפוליטיקה הישנה לפוליטיקה החדשה שמדברים עליה. מטרות העמותה – לעודד ולקדם ולהגדיל. לא יכולים להיות עמותה שיש לה סוג פעילות קבוע. צריך להיות אירגון שממציא כלים חדשים. הכנסנו שפיץ לתוך איזה סדק, ויש להמשיך לגדול.

יואל בקר:

עקב אחרי העמותה. אתם הלוביסטים שלי בכנסת – לדאוג לי. כל הכבוד, עושים עבודה נהדרת. לא מעוניין להיבחר. ישמח לעזור.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
פרוטוקול האסיפה הכללית הראשונה, 26 ביולי 2012 | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs