המשמר החברתי בכנסת – וועדת ביקורת, פרוטוקול ישיבה מס' 2

המשמר החברתי בכנסת – וועדת ביקורת, פרוטוקול ישיבה מס' 2

תאריך: 16/12/2012

מקום: הרצליה – קפה ארומה, קניון שבעת הכוכבים

נוכחים: אילנה בן עזרא, דורון טל, חיה מיכאלי, צביקה פרבר, יפה פרידמן

רשם: דורון טל

מבוא

רם הדר, חבר הוועד המנהל כתב מכתב, בעקבות ישיבת וועד שקוימה בתאריך 9/12. הוחלט כי וועדת הביקורת תבדוק את טענותיו ותציג את עמדתה בפני הועד המנהל.

סוגיות

1. האם ועדת הביקורת צריכה להגיב על המכתב של רם?

2. דיון בטענות שהועלו לגבי הגשת בג"צ, חלק מחברי הועד המנהל לא ידעו על המהלך.

דיון

1. מכתבו של רם מעלה סוגיות חשובות, שמן הראוי כי כל חברי הועד המנהל יתנו עליהם את הדעת.

2. במהלך הדיון של ועדת הביקורת התברר כי גם חלק מחברי ועדת הביקורת לא היו מודעים להגשת העתירה לבית המשפט העליון ולתהליכי קבלת ההחלטות. אילנה, שהייתה מעורה בשלבי הכנת הבג"צ ובמתן ייעוץ משפטי, הבהירה כי מדובר בתהליך שהחל לפני חודשים רבים וכי הסיכונים הכרוכים בהגשת העתירה נמוכים.

החלטות

1. הואיל והוועד המנהל החליט להתכנס בתאריך 16.12, וועדת הביקורת לאחר שקראה בעיון את פרוטוקול הישיבה מתאריך 9.12 אינה מוצאת לנכון להגיב. ועדת הביקורת סבורה כי על הועד המנהל להגיע להחלטות מעשיות (אופרטיביות) בנושאים שהועלו במכתבו של רם.

2. עתירה לבג"צ כמשל: קיימת אי בהירות לגבי תחומי הפעולה והסמכות בין הדרג המבצע לבין הוועד המנהל. וועדת הביקורת תמליץ בפני הוועד המנהל לקבל החלטות מעשיות (אופרטיביות) בנושא זה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs