משרד האוצר מנפח את תקציבי המשרדים – כדי להעביר את יתרת התקציבים למשרד הביטחון

משרד האוצר מנפח את תקציבי המשרדים – כדי להעביר את יתרת התקציבים למשרד הביטחון

ועדת הכספים דחתה אתמול (ב') פנייה תקציבית שעניינה העברת הרזרבות התקציביות של המשרדים השונים בסך 2.75 מיליארד ש"ח למשרד הביטחון. הפנייה הוגשה לוועדה לאחר תיאום השרים בקבינט הממשלה לפני כחודש. כמו כן כללה הפנייה בקשה להעביר 40 מיליון ₪ נוספים למשרד הביטחון בהתאם לסיכום בין המשרד לבין משרד האוצר.

כך עובדת השיטה: בהצעת התקציב נקבעים תקציבי המשרדים. כל ממשלה אוהבת להראות את השקעתה במשרדי ממשלה שאינם משרד הביטחון, ולצייר את עצמה כממשלה שדואגת גם לדברים אחרים. כך הממשלות השונות דואגות לנפח את תקציבי המשרדים, ובהם משרדים שאחראיים על שירותים ציבוריים קורסים כגון החינוך, הבריאות והרווחה, בתקציבי רזרבות שונים ובסעיפים שלא ניתנים למימוש. לאחר שהמשרדים לא מצליחים לממש את התקציב שהוקצה להם, מבקשת הממשלה להעבירו למשרד הביטחון. כך גדל תקציב הביטחון על חשבון השירותים החברתיים. כך סדר העדיפויות הלאומי שנקבע בהצעת התקציב, ועומד לאישור הכנסת, הופך לאות מתה תחת אישורה של ועדת הכספים בלבד.

הפרקטיקה הזאת צריכה להדאיג אותנו כאזרחים, ועולות ממנה שאלות מטרידות. כמה שנים השיטה הזאת נהוגה? האם יחס תקציב הביטחון מסך התוצר שלנו, שהוא גם כך גבוה במיוחד ביחס למדינות אחרות, גבוה עוד יותר ממה שמספרים לנו? כמה כסף לוקחים לנו מכל משרד?

הפירוט הזה הוא חלקי בלבד. הרפרנטים של משרד הביטחון ומשרד הרווחה התקשו להסביר מאין בדיוק בא הכסף להעברה התקציבית הגדולה הזאת. בחדר הוועדה נשמעו מספרים שחלקם מופיעים בפנייה התקציבית וחלקם לא. למשל במסמך כתוב שמתקציב משרד הרווחה יועברו 150 מיליון ₪, ממשרד הבריאות 133 מיליון ₪, ממשרד החינוך 18 מיליון ₪, מסעיף התמיכות בענפי המשק של משרד התמ"ת 43 מיליון ₪, ומסעיף "הוצאות שונות" 272 מיליון ₪.

כמו כן דובר בדיון על העברת כסף רב מביטוח לאומי. אף אחד מהנוכחים לא דיבר על סכום מדויק, ובחלל החדר נשמעו הערכות שונות שדיברו על עודף תקציבי במוסד לביטוח לאומי בגובה של חצי מיליארד ₪. ביטוח לאומי, ששירותיו המקוצצים ודלי התקציבים לא מספיקים כדי לתת מענה ראוי לאוכלוסיות הנדרשות לשירותיו, יעביר את הרזרבות התקציביות שלו למשרד הביטחון.

הפירוט המלא, כמובן, הובטח מראש לחברי הוועדה המשותפת של ועדת הכספים ו-ועדת חוץ וביטחון. ולמה? למה להעביר את הכספים האלה בדיון חסוי? האם שרי הממשלה שלנו חשים מבויישים לנוכח העברת מיליארדים מתקציבי משרדיהם לתקציב הביטחון?

השאלות של חברי הכנסת בדיון הקשו על נציגי המשרדים להעביר את הפנייה התקציבית. הנציגים הבטיחו לחברי הכנסת תשובות לשאלת המקורות התקציביים שמהם נלקח הכסף באופן מפורט יותר מזה שהופיע בפנייה התקציבית. יש לקוות שהפירוט המלא יינתן לוועדת הכספים, ולא לוועדה המשותפת של הכספים וביטחון. לא כל דבר הנוגע לתקציב הביטחון הוא חסוי, על אחת כמה וכמה כספים הנלקחים מהשירותים החברתיים של כולנו.

פנייה נוספת, שלא עמדה להצבעה, עסקה בהעברה תקציבית לטובת פינוי בסיס הקריה ועבור כיסוי החובות של חברת תע"ש. פינוי בסיס הקריה אמור להפשיר 38 דונם שטח בנייה בשלוש השנים הקרובות. רפרנט משרד הביטחון בדיון אמר שבכל 38 הדונמים הללו יקומו רק 504 יחידות דיור. לשאלת ח"כ סתיו שפיר (העבודה) ענה הרפרנט של המשרד כי רוב השטח מיועד לשטחי מסחר. ח"כ שפיר דרשה לדעת אם לשטח המיועד לבנייה יוקצו דירו לדיור בר השגה, אך הרפרנט לא השיב.

הפנייה הזאת באה במשותף עם הפנייה לפינוי מפעל תע"ש ברמת השרון. זאת, לא רק בגלל שבמקום המפעל אמורים לקום פרויקטים של בנייה למגורים, אלא גם בגלל החובות שבהן מצויה החברה. למעשה, הפנייה התקציבית הזאת מכסה את חובותיה של תע"ש, ובמקום לדאוג להקמת דיור בר השגה, דיור זול ונגיש לכלל האוכלוסייה, המדינה מבקשת למקסם את רווחיה מהשטח, לכסות על חובות העבר, ועל דיור בר השגה הדור הישראלי הצעיר, דור שלם ללא דיור, יכול רק לחלום.

נגישות
משרד האוצר מנפח את תקציבי המשרדים – כדי להעביר את יתרת התקציבים למשרד הביטחון | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs