איך חישבנו את המדד החברתי לכנס החורף 2014?

איך חישבנו את המדד החברתי לכנס החורף 2014?

למה תמכנו בהצעה אחת והתנגדו לאחרת? איך ידענו מה משמעות כל הצעה? ומה לגבי המשמעת הקואליציונית? כל השאלות והתשובות על דרך חישוב המדד החברתי.

המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר חברי-הכנסת ותרומתם לחקיקה חברתית הוגנת. הוא נועד לסייע לאזרחים להבחין בין נבחרי ונבחרות ציבור שרק מתיימרים להיות חברתיים, אבל למעשה סייעו להעביר בכנסת חוקים אנטי-חברתיים, לבין אלו שעומדים מאחורי הצהרותיהם. כיצד חישבנו אותו? חברי הכנסת מדורגים במדד על סמך שני נתונים בלבד – האם הם הופיעו להצבעות במליאה על הצעות חוק חברתיות – כלכליות, וכיצד הצביעו בהן. את מידת ה"חברתיות" של כל הצעת חוק קבענו על פי רשימה מפורטת של קריטריונים, כפי שמוסבר בהמשך.

הכנת המדד החברתי התאפשרה בזכות עשרות אזרחים מתנדבים, חלק ממאות פעילי הארגון, שפעלו במחלקת המחקר של המשמר החברתי ובחבר המצביעים של המדד.
חישוב המדד בוצע באמצעות כלי האגʼנדות של מערכת כנסת פתוחה, פרויקט הקוד הפתוח של הסדנא לידע ציבורי. רשימת החוקים שנכללו במדד, בצירוף נימוקים לתמיכתנו או התנגדותנו להם, מופיעה במדור "אג'נדות" של אתר כנסת פתוחה, תחת הכותרת "המדד החברתי":
 /http://oknesset.org/agenda/92

תהליך חישוב המדד החברתי

 1. מדי שבוע עבר צוות מצומצם על כל הצעות החוק שעלו במליאת הכנסת, ובחר מתוכן את אלה הרלוונטיות למדד – כלומר את ההצעות המשפיעות על הצדק החברתי, על השוויון האזרחי ועל ההשתתפות הדמוקרטית בישראל.
 2. מתנדבי המחקר שלנו למדו את הצעות החוק וחיברו להן דברי הסבר ופירושים, וצוות של 25 מצביעים (מתנדבים, עובדי "המשמר" ומשקיפים ותיקים שלנו בכנסת) נעזרו בהסברים כדי להצביע בטופס אלקטרוני בעד או נגד הצעות החוק (כל דברי ההסבר ניתנים לעיון ב"מאגר החקיקה הפעילה" שלנו)
 3. המצביעים גיבשו את עמדתם ונימקו אותה, על כל הצעת חוק בנפרד ועל פי רשימת קריטריונים, המחולקת ל-10 הקטגוריות הבאות:
  1. הבטחת דיור לכל אדם
  2. הבטחת זכויות בתחום התעסוקה
  3. הבטחת מזון ומים
  4. הבטחת בריאות גופנית ונפשית
  5. הבטחת חינוך והשכלה גבוהה
  6. הבטחת ביטחון סוציאלי
  7. הבטחת אפשרות פרנסה
  8. חלוקת משאבים צודקת וניהול הוגן של המשק
  9. מניעת אפליה
  10. השתתפות דמוקרטית
 4. התמיכה או ההתנגדות שלנו להצעת החוק יכולה להיות מלאה או חלקית. אם לפחות 75% מהמצביעים תמכו או התנגדו, אזי התמיכה או ההתנגדות תהיינה מלאות. אם 50%-74% תמכו או התנגדו – הן תהיינה חלקיות. כמו כן, המצביעים דרגו את מידת החשיבות של כל הצעת חוק בסולם בן ארבע דרגות (על פי מידת ההשפעה של ההצעה ומספר האנשים שיושפעו ממנה). בחישוב המדד ניתן להצבעה בעד הצעה חשובה משקל גדול משניתן להצבעה בעד הצעה זניחה. התוצאה המשוקללת היא עמדת המשמר החברתי לגבי הצעת החוק.
 5. חברי הכנסת מקבלים נקודה חיובית על כל "הצבעה חברתית" ונקודה שלילית על כל הצבעה "לא חברתית". הימנעות או היעדרות אינן מוסיפות או גורעות נקודות. הציון הסופי של כל חברי-הכנסת הוא סכום הנקודות, חלקי מספר ההצבעות שבדקנו, כפול 100. ובמילים פשוטות: ח“כים שנכחו בכל ההצבעות שנכללו במדד ותמיד הצביעו "בהתאם לעמדת המשמר החברתי" יקבלו 100 נקודות. הניקוד הסופי מושפע איפוא משני מרכיבים: האם חברי הכנסת טרחו להגיע להצבעות החברתיות וכיצד הצביעו במהלכן.
  לכל הצעת חוק פירוש, עמדה ונימוק. בתמונה: סגירות אחרונות לפני פרסום המדד

  לכל הצעת חוק פירוש, עמדה ונימוק. בתמונה: סגירות אחרונות לפני פרסום המדד

 6. ידוע לנו כי על חברי סיעות הקואליציה מוטלת לרוב משמעת קואליציונית. בעניין זה לא הסכמנו לתת לחברי הכנסת שום הנחות: אנחנו תובעים מכל נבחר ונבחרת ציבור להצביע באופן חברתי, או לפחות להימנע או להיעדר מהצבעות הסותרות את צו-מצפונם או את הבטחותיהם לבוחרים. הימנעות בהצבעה היא בעינינו כלי פרלמנטרי לגיטימי שעומד לרשות חברי הכנסת כדי לא להתיישר עם עמדת הקואליציה.
 7. חמש מבין 175 הצעות החוק שנמצאו רלוונטיות למדד לא הוכנסו לחישוב בשל מגבלות טכניות של מערכת המחשב של הכנסת. מאגר ההצבעות הממוחשב אינו כולל הצעות חוק שנערכה עליהן הצבעה שמית, ולפיכך לא ניתן היה לכלול אותן בחישוב שבוצע באמצעות מערכת "כנסת פתוחה". תכונה זו של מערכת ההצבעות בכנסת פוגעת בשקיפות ההצבעות, שכן דווקא הצעות החוק החשובות ביותר (כגון חוק יסוד זכויות חברתיות, חוק התקציב וחוק ההסדרים) עוברות לעתים קרובות בהליך של הצבעה שמית. היעדרן של הצבעות אלו ממאגר ההצבעות מוביל לפרדוקס – ההצבעות השמיות, שנועדו לחשוף לציבור את אופן ההצבעה של כל ח"כ, אינן נגישות לציבור לאחר ההצבעה. המשמר החברתי קורא ליו"ר הכנסת לתקן במהירות את המעוות לקראת חידוש פעילות הכנסת בקיץ הקרוב.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs