לאחר 3 שנות דיונים, ההצעה לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו בדרך לאישור סופי

ועדות: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות; נוכחים: זהבה גלאון, חיים כץ, מרב מיכאלי, שולי מועלם

בישיבתה ביום ב' (7.7.14) דנה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (להלן-הוועדה) בהצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. הצעת החוק מטעם הממשלה היא מדצמבר 2011 לאחר שקדמו לה בין השנים 2010-2007 כמה הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת ולאחר שישבה ובחנה את הנושא ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט המחוזי בת"א, השופט שאול שוחט (להלן-ועדת שוחט). הבעיה שאיתה רצו להתמודד הייתה "העדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך, זאת אף שזכויות אלה הן נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג". על פי המבוא להצעת החוק, היא כוללת את הפתרונות שגובשו על ידי ועדת שוחט ומתבססת על תזכיר החוק שצורף כנספח להמלצותיה.

במשך שלוש שנים התקיימו בוועדה דיונים בהצעת החוק ונותר לאשר כמה תיקונים שהוכנסו. לכן בראשית דבריו הצהיר יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ (ליכוד) ש"אם נתנהג בתבונה, הדיון הנוכחי [בהצעת החוק] יהיה האחרון", ובהמשך אף הבטיח שיעשה כל מאמץ כדי להביא אותה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בעוד שבועיים.

בדיון השתתפו שלוש חברות כנסת: ח"כ זהבה גלאון (מרצ), ח"כ מרב מיכאלי (עבודה) וח"כ שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי) והן ביחד עם יושב הראש אישרו בהצבעה את התיקונים האחרונים שנעשו בהצעת החוק למעט מועד תחילתו ותחולתו של החוק.

בהסכמת האוצר הכניסה ח"כ מיכאלי תיקון לסעיף 28 בהצעת החוק לפיו ישמרו הוראות כל דין לעניין חלוקה בין בני זוג של תשלומים בשל פרישה מעבודה, "לרבות תשלומים הממומנים בידי מעביד". ח"כ כץ הסכים שייתוסף שהזכויות יהיו גם מכל המענקים שיקבל בן הזוג החוסך עם פרישתו מהעבודה.

בדיון גם השתתפו שתי נשים גרושות שהעלו סוגייה שהצעת החוק אינה עונה לה. לדעתן אין בהצעת החוק פתרון למקרה שהיה הסדר לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו אולם בן הזוג החוסך נפטר לאחר שפרש ממקום עבודתו ומי שנחשב כשאיר שלו זו ידועה בציבור שלו. הגרושה מפסיקה לקבל את חלקה בפנסיה ואף לא נחשבת לשאירה שלו. אחת מהן אף הציעה שהגרושה והידועה בציבור יתחלקו ביניהן, על פי חלקן היחסי מבחינת מספר שנות השותפות עם הנפטר. ח"כ גלאון טענה שאומנם לא נהוג לחוקק חוק שתחולתו רטרואקטיבית אבל אולי אפשר בהזדמנות זו כשמחוקקים חוק כל כך מקיף וחשוב למצוא דרך כדי לפתור את בעייתן של קבוצה לא מאוד גדולה. ח"כ כץ לא מצא שום דרך לפתור הבעיה ואף הדגיש שכל שינוי נוסף ידחה את אישור החוק. וכך נשאר העניין תלוי באוויר ללא כל פיתרון.

ככלל הייתה בוועדה אווירה עניינית וניכר היה שחברי הכנסת רצו לסיים את ההצבעות על התיקונים שהוכנסו כדי להביא החוק לאישור מליאת הכנסת עוד במושב הנוכחי.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs