דיון על מחיקת חוב של 3 מיליארד שקל לתע"ש – רק 3 ח"כים נוכחים

ועדות: ועדת הכספים; נוכחים: אראל מרגלית, מיכל בירן, ניסן סלומינסקי

עדות מוועדת הכספים יום ג' 8 ליולי, הנושא הוא אישור השקעת בעלים בחברת התעשייה הצבאית לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. נוכחים היו"ר ניסן סלומינסקי מהבית היהודי ואראל מרגלית ומיכל בירן מהעבודה. הדיון נועד לאשר העברת תיקצוב מדינה – השקעת בעלים – לחברת תע"ש בסך 500 מיליון שקל, מתוכם במיידי 220 מיליון שקל לתפעול ופיצויים לפורשים. וכן חוב של 3.1 מיליארד שקל למדינה (!) ימחק ויומר להון מניות. כל זה כחלק מהסכם עם החברה להפרטתה עד שנת 2015 ולהעברתה לנגב עד שנת 2022.

המנכ"ל מציג מתווה ללוח הזמנים תוך פרישת 1,200 עובדים עם פיצויי פרישה.

ח"כ מיכל בירן שואלת את ראשי החברה שאלות ענייניות לגבי המהלך. הוחלט בהצבעה על ידי חברי הכנסת הנוכחים לקבל ההצעות.

תמהה אני איך מחיקת חוב למדינה של 3 מיליארד שקל כדי למכור חברה ממשלתית ביטחונית מעניינת רק שני חברי הוועדה (+ היו"ר). לדעתי העברת החברה מקרקע יקרה ברמת השרון לנגב היא אכן נדרשת אך לא ברור למה הלוז מתפרש על 8 שנים מה עוד שכבר מדובר על כך שנים רבות. לגבי ההפרטה לא ברור אם אכן הופנמו לקחי הפרטת חברות כמו בזן וכיל ,שנמכרו על ידי המדינה. ולא ברור אם ההפרטה חיונית לחברה כזו שחלק גדול מהייצור שלה מופנה למשרד הביטחון. ואיך "מצליחים" לצבור חוב של 3 מיליארד שקל?

נגישות
דיון על מחיקת חוב של 3 מיליארד שקל לתע"ש – רק 3 ח"כים נוכחים | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs