הצעת חוק העסקת עובדי הוראה

מחבר הפירוש יובל שמחי
סוג ההצעה פרטית
עיקרי החוק העברת מורי הקבלן להעסקה ישירה.

 

המצב כיום

עובד קבלן הוא אדם בעל ההכשרה המקצועית הדרושה לתפקיד שאותו הוא מבצע במקום עבודתו, אולם, העסקתו אינה ישירה מול המעסיק, אלא באמצעות חברת כוח אדם. כך יוצא שהוא אינו זכאי לתנאים הסוציאליים ולביטחון התעסוקתי לו זכאי עובד שמועסק בצורה ישירה, כמו למשל צבירת ותק וזכויות בעבודה לאורך זמן.
לפי דברי ההסבר בהצעת החוק, מועסקים כיום למעלה מ-18,000 מורים כעובדי קבלן. ישנן מספר השלכות שליליות שנגרמות עקב העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים: יכולת מועטה לפקח על איכות ההוראה ויצירת מעמדות בקרב המורים בין תנאי ההעסקה של מורים עובדי קבלן לבין אלו של מורים שמועסקים באופן ישיר.
בנוסף, ישנה פגיעה גם בתלמידים משום שקיימים בתי ספר ברשויות עשירות יותר שמסוגלות להעסיק יותר מורים, כאשר חלקם עובדי קבלן, שהמימון להעסקתם מתקבל מן הרשויות המקומיות. לעומתן, בתי ספר ברשויות עם יכולות כלכליות מועטות מעסיקים פחות מורים. כלומר, כמות המורים בבית הספר לא נקבעת רק על בסיס שיקולים מקצועיים כגון מספר תלמידים.

מה הצעת החוק אומרת

הפסקת העסקה באמצעות גופים מתווכים ומעבר להעסקה ישירה במוסדות החינוך, למעט מכסה של 1,000 מורים שיועסקו באמצעות גופים מתווכים. בנוסף, עיגון העסקתו של המורה על ידי הרשויות המקומיות, או משרד החינוך ויצירת מנגנוני פיקוח שיישמרו את מעמד המורה וימנעו את שחיקתו.

השינויים הצפויים מאישור החוק

שיפור תנאים סוציאליים של מורים רבים בישראל וייתכן, שבעקבות זאת גם עליית מעמדו של מקצוע ההוראה בחברה הישראלית. עצם האיסור על העסקה קבלנית, עשוי לשפר את התדמית של המקצוע הזה ולהוכיח שהמדינה והכנסת מכירות בחשיבותו. בנוסף, ניתן להניח ולקוות שהמגמה של מעבר להעסקה ישירה תתפשט גם לתחומי העסקה אחרים.

היכן עומדת הצעת החוק

עברה בקריאה טרומית ב-9.7.2014.

מקורות

הצעת החוק – www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1526.rtf
העסקת מורים במערכת החינוך: מעקב אחר התופעה של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים- מתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת (2011) – http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02969.pdf
אושר בטרומית: עובדי הוראה יועסקו באופן ישיר על ידי משרד החינוך ולא על ידי גורם מתווך- הודעה מתוך אתר הכנסת – http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press090714-068.aspx
נתונים על עובדי קבלן כוח אדם, עובדי קבלן שירותים ועובדי "כתף-אל-כתף" בשירות המדינה מתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת (2014) – http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03363.pdf/

 

>>>> לרשימת כל הצעות החוק >>>>

תפריט חקיקה

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs