נימוקי ההצבעה | מה הופך הצעת חוק ל"לא חברתית" ומדוע?

נימוקי ההצבעה | מה הופך הצעת חוק ל"לא חברתית" ומדוע?

המדד החברתי מספק טבלה עם ניקוד מספרי לצד כל חבר כנסת. אבל מאחורי המספרים עומדות הצעות חוק מגוונות, כל אחת בעלת חשיבות שונה ותחומי השפעה אחרים. מתנדבי המחקר של המשמר החברתי למדו מאות הצעות חוק וחיברו להן דברי הסבר ופירושים, וצוות של 41 מצביעים (מתנדבים, עובדי "המשמר" ומשקיפים ותיקים שלנו בכנסת) נעזרו בהסברים כדי להצביע בטופס אלקטרוני בעד או נגד הצעות החוק הרלוונטיות לתחום החברתי-כלכלי. המצביעים גיבשו את עמדתם ונימקו אותה, על כל הצעת חוק בנפרד ועל פי רשימת ערכים.

במובן מסוים, המשמר החברתי מקיים כנסת צללים הפועלת במהלך כל השנה ומצביעה במקביל לכנסת ישראל. אלא שבשונה מהמצב של רוב מוחלט חברי הכנסת כיום – אנחנו קוראים כל הצעת חוק, מפרשים אותה, דנים עליה ומפרסמים מדוע החלטנו לתמוך או להתנגד. היינו שמחים לרף אחריותיות (accountability) דומה מצד נבחרי הציבור שלנו.

במסמך הבא תוכלו למצוא את כל הנימוקים של המשמר החברתי להכרעה בשאלה האם לתמוך או להתנגד להצעת חוק, בנוסף לרמת התמיכה\התנגדות, רמת החשיבות, ופירוש פשוט וקריא של כל הצעה (כל דברי ההסבר, גם של מושבי כנסת קודמים, ניתנים לעיון במאגר פירושי הצעות החוק החברתיות-כלכליות של המשמר החברתי). אנו ממליצים לרדת לעומקה של הרשימה, ולראות אילו הצעות חוק הקשורות לחייכם עברו במושב האחרון של הכנסת – ומה קרה איתן. למשל, הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), המעגנת בחקיקה ראשית את העברת סמכויות השיטור לידי פקחים עירוניים וממשיכה את תהליך גלגול האחריות הממשלתית על השלטון המקומי; הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – ביטוח פנסיוני בקופת גמל ממלכתית), הקובעת כי תוקם קרן פנסיה ממשלתית, שתבטיח פנסיה למי מהאזרחים שיחפוץ בכך, תיקח דמי ניהול נמוכים ותפעל בסיכון נמוך; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), המשיב את ההטבות שאדם קיבל מהמוסד לביטוח לאומי לפני שהתאלמן, כך שיוכל ליהנות מהן בהיותו תחת הגדרת מקבל גמלת שאירים; הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון – שקיפות תקציב הביטחון), הקובעת כי החלקים שאינם מסווגים בתקציב הביטחון יידונו במליאת הכנסת בפומבי במקום במחשכים של ועדת החוץ והביטחון; והצעות חוק נוספות.

אנחנו מזמינים אתכם לקיים דיון בנושא ההצעות בתחתית דף זה או בדף הפייסבוק שלנו.

 מהו המדד החברתי?

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs