כשאתם רוצים, אתם יכולים: ועדת השרים העניקה חופש הצבעה על הצעת חוק

כשאתם רוצים, אתם יכולים: ועדת השרים העניקה חופש הצבעה על הצעת חוק

בשבוע השני של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק, טיוטת חוק ממשלתית אחת והחלטת ממשלה אחת. מתוך הצעות החוק שהוגשו בפניה, ועדת השרים תמכה בהצעה אחת בלבד והתנגדה ל-10 הצעות; דחתה את הדיון ב-10 הצעות נוספות; תמכה בהצעה נוספת בתנאי שתוצמד להצעת חוק ממשלתית (מנהג ידוע של הוועדה); והעניקה, באופן חריג מאוד, חופש הצבעה בכנסת בהצבעה על הצעת חוק אחת – הצעת חוק "ישראל היום".

גם השבוע דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה נותרו חשאיים – בוועדה לא נרשם פרוטוקול ואופן הצבעת השרים אינו מתועד – וזאת למרות שהחלטותיה מחליפות דה-פקטו את הליך הדיון וההצבעה על חוקים במליאת בכנסת. שתי השרות היחידות המפרסמות את הצבעותיהן בכל שבוע (באופן עצמאי) הן יו"ר הוועדה, שרת המשפטים ציפי לבני [הצבעותיה מפורסמות כאן], ושרת התרבות והספורט לימור לבנת [הצבעותיה מפורסמות בדף הפייסבוק שלה מדי שבוע].

להלן מידע אודות חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע, ובתחתית העמוד מופיע פירוט מלא של החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות ארגון "שתיל":

הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד 2014

חבר הכנסת אברהם מיכאלי (ש"ס) מציע להגביל את דמי שכירות בבתי מגורים בהוראת שעה לשנתיים, כך שמשכיר לא יגבה משוכר דמי שכירות שנתיים בסכום העולה על 2 אחוזים מערך השוק של דירת המגורים שהשכיר. מטרת ההוראה היא להקל על ציבור שוכרי הדירות ולשפר את מצבם הכלכלי.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שקיפות תקציב המדינה), התשע"ה-2014
חברת הכנסת מרב מיכאלי (העבודה) מציעה לתקן את חוק יסודות התקציב, במטרה להגביר את השקיפות, את הדיון הציבורי ואת הנגישות לתקציב המדינה. ההצעה מתייחסת להצגת הצעת התקציב במהלך גיבושו ע"י שר האוצר בכנסת ולדיונים במהלך גיבושו, לתנאים לאישור התקציב במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ולאופן פרסומו לציבור.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה החליטה לדחות את המשך הדיון בשבוע, "במהלכו ייבחן הנושא על ידי שר האוצר"

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד 2013
חברי הכנסת יעקב מרגי ואברהם מיכאלי (ש"ס) מציעים לתקן את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה באמצעות הטלת חובות פוזיטיביות על מעבידים. התיקון יחייב את המעביד ליידע את עובדיו בעיקרי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ולקבוע מסגרת מוסדרת במקום העבודה להגשת תלונות בידי עובד שחש כי הופלה וכן לטפל ביעילות בתלונות כאמור ולתקן את הפגיעה במתלונן.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיצוי נקודות זיכוי בעד ילדי המשפחה), התשע"ד 2014
חברי הכנסת משה פייגלין (ליכוד) ואורי מקלב (יהדות התורה) מציעים לתקן את פקודת מס ההכנסה (מיצוי נקודות זיכוי בעד ילדי המשפחה). ההצעה מבקשת לאפשר להורים לילדים להחליט באופן חופשי מי יהיה המפרנס העיקרי ומי יעבוד באופן חלקי ויתמסר לגידול הילדים, מבלי שהדבר ישפיע על יכולתם לממש את זכאות מי מהם לנקודות זיכוי במס.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת לידה בהתמחות מקצועית), התשע"ד 2014
חברת הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) מציעה לתקן את חוק עבודת נשים ולקבוע במפורש כי חופשת לידה על פי החוק באורך של עד 14 שבועות לא תפגע ברצף ובוותק של ההתמחות, ככל שמדובר בהתמחות שעולה על שנה. מטרת התיקון היא להשוות את זכותן של נשים עובדות המצויות במסגרת של התמחות או הכשרה מקצועית לחופשת לידה כקבוע בחוק, ובכך למנוע את הפגיעה בוותק ההתמחות.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה דחתה את המשך הדיון בהצעת החוק בחודשיים

הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל, התשע"ד 2014
חבר הכנסת איתן כבל (העבודה) ואחרים מציעים את החוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל, במטרה לחזק את ענף העיתונות הכתובה בישראל וליצור תחרות הוגנת. ההצעה מבקשת לאסור הפצה חינמית של עיתון יומי בעל תפוצה רחבה. הצעת החוק ידועה בשם "חוק ישראל היום".
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה אפשרה חופש הצבעה בכנסת

הצעת חוק העונשין (תיקון – הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד הציבור), התשע"ד 2013
חבר הכנסת עפו אגברייה (חד"ש) ואחרים מציעים לתקן את חוק העונשין (תיקון – הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד הציבור). ההצעה מבקשת לבטל את ההגנה המוקנית בחוק למי שמפרסמים פרשנות של כתבי דת שתוכנם מסית לגזענות או למי שמפרסמים כתבי דת בנסיבות שבהן קיים חשש ממשי שהפרסום יביא למעשי גזענות של ממש. כמו כן מוצע כי תוחמר הענישה בעבירות אלו שנעברות על ידי עובדי הציבור.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק

ועדת שרים כנס חורף שבוע 2

נגישות
כשאתם רוצים, אתם יכולים: ועדת השרים העניקה חופש הצבעה על הצעת חוק | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs