ועדת השרים: נגד הפרדת חברות האשראי מהבנקים, נגד הקצאה שוויונית של הפרסום הממשלתי

ועדת השרים: נגד הפרדת חברות האשראי מהבנקים, נגד הקצאה שוויונית של הפרסום הממשלתי

בשבוע השישי של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק ו-5 טיוטות חוק ממשלתיות. מתוך 23 הצעות החוק הפרטיות שהוגשו בפניה, ועדת השרים לא תמכה באף אחת באופן מלא. היא תמכה ב-9 הצעות בכפוף לאישור משרדי הממשלה או בתנאי שיוצמדו להצעת חוק ממשלתית (מנהג ידוע של הוועדה); התנגדה ל-9 הצעות נוספות; ודחתה את הדיון ב-5 הצעות נוספות.

גם השבוע דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה נותרו חשאיים – בוועדה לא נרשם פרוטוקול ואופן הצבעת השרים אינו מתועד – וזאת למרות שהחלטותיה מחליפות דה-פקטו את הליך הדיון וההצבעה על חוקים במליאת בכנסת. שתי השרות היחידות המפרסמות את הצבעותיהן בכל שבוע (באופן עצמאי) הן יו"ר הוועדה, שרת המשפטים ציפי לבני [הצבעותיה מפורסמות כאן], ושרת התרבות והספורט לימור לבנת [הצבעותיה מפורסמות בדף הפייסבוק שלה מדי שבוע].

להלן מידע אודות חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע, ובתחתית העמוד מופיע פירוט מלא של החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות ארגון "שתיל"

הצעת חוק אבחון פסיכו דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ד-2014

חבר הכנסת אריה דרעי מש"ס ואחרים מציעים לעגן בחוק את השתתפות המדינה במימון אבחונים עבור ילדים החיים בעוני, זאת לאחר איתורם, באמצעות מוסד החינוך שבו הם לומדים ובהתאם לצורכיהם. הצעת חוק זו הוכנה בהתאם להמלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל, בראשות מר אלי אלאלוף.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה תמכה בהצעת החוק, בכפוף להסכה של שרדי הרווחה, הכלכלה, החינוך, האוצר והמשפטים. 

הצעת חוק דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות מופחתים למי שיצא לפרישה מוקדמת (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חברת הכנסת תמר זנדברג ממרצ ואחרים מבקשים להסדיר תשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות מופחת לאוכלוסייה שנאלצת לצאת לפרישה מוקדמת על מנת להביא להגדלת הכנסתה בעת הפרישה המוקדמת ובכך לחיזוק יציבותה הכלכלית.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור התניית עסקה באופן התשלום), התשע"ד 2014
חבר הכנסת אברהם מיכאלי מש"ס מבקש לתקן את חוק הגנת הצרכן, כך שלצרכן יינתנו אפשרויות תשלום באמצעים שונים, לרבות במזומן. כן מוצע לחייב את העוסקים לשלוח לצרכן חשבונית מפורטת עשרה ימים לפני מועד החיוב, באופן שיאפשר לצרכן לבדוק את נכונות החשבון ולהגביר את הפיקוח על התשלומים.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

הצעת חוק להגברת התחרותיות בתחום האשראי (הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי אשראי מהבנקים), התשע"ד 2014
חבר הכנסת אברהם מיכאלי מש"ס מבקש לתקן את חוק הגנת הצרכן, כך שלצרכן יינתנו אפשרויות תשלום באמצעים שונים, לרבות במזומן. כן מוצע לחייב את העוסקים לשלוח לצרכן חשבונית מפורטת עשרה ימים לפני מועד החיוב, באופן שיאפשר לצרכן לבדוק את נכונות החשבון ולהגביר את הפיקוח על התשלומים.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ד 2014
חבר הכנסת חיליק בר מהעבודה ואחרים מבקשים לקבוע כי חולה אונקולוגי או חולה דיאליזה יקבל החזר מלא מקופת החולים של הוצאות הנסיעה שלו ובכך רוצים להבטיח את זכותו של החולה לטיפול רפואי מלא. חולה אונקולוגי או חולה דיאליזה הנוסע לטיפול בבית חולים מקבל החזר מקופת החולים עבור נסיעותיו מביתו לבית החולים ובחזרה בגובה דמי תחבורה ציבורית, ואם נסע באמבולנס או במונית, מקבל החזר של 50 אחוזים מעלות הנסיעה בלבד.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

הצעת חוק חובת הקצאת תקציב לפרסום של גופים ציבוריים לכל מגזר לפי חלקו היחסי באוכלוסייה, התשע"ד–2014
ח"כ יעקב אשר ואחרים מבקשים לקבוע כי תקציב הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית ושל גופים ציבוריים בכלל, יוקצה למגזרים מסוימים באוכלוסיה לפי חלקו היחסי של מגזר זה באוכלוסיה. ההצעה אמורה לשנות את המצב הנוכחי, בו קמפייני הפרסום הממשלתיים אינם מגיעים לחלקים נרחבים מהאוכלוסייה: על פי דוח של המ.מ.מ, בשנת 2013 חלקו היחסי של הפרסום הממשלתי למגזר החרדי עד על 2.2% בעוד המגזר החרדי מוערך בכ-9% מהאוכלוסייה; חלקו היחסי של המגזר הערבי באוכלוסייה הוא 20%, בעוד שתקציבי הפרסום לאותו מגזר עמדו על פחות מ-4% מסך תקציב הפרסום הכולל לשנת 2012.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר ברחוק), התשע"ד-2014
חבר הכנסת איציק שמולי (העבודה) ואחרים מציעים להוסיף לחוק להגנת הצרכן סעיף שיאפשר לצרכנים שהינם אזרחים ותיקים, קטינים או בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית, לבטל עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק (כמו דרך הטלפון) בתוך חודש ימים, או יותר מכך (עד שנה) אם הדבר התגלה מאוחר יותר לקרוב משפחה או אפוטרופוס. כיום ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים, מיום עריכתה או מיום קבלת מסמך גילוי נאות, המחויב על פי חוק. על פי דברי ההסבר, "במקרים רבים עסקאות מכר מרחוק נעשות מול צרכנים שלא מבינים את תנאי העסקה בשל הצגתה באמצעים שיווקיים בהליך המכירה", וכך צוברים הם חובות גבוהים ללא ידיעתם.
לקריאת הצעת החוק המלאה>>

הדיון בהצעת החוק נדחה בשבוע.

ועדת שרים שבוע 6 חורף 14-15

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs