שרות תמיכה טלפוני – לכולם

ועדה: ועדת הכלכלה; נוכחים: איתן כבל, יעקב ליצמן, איציק שמולי

ועדת הכלכלה התכנסה ל-2 לדצמבר כדי לדון ולאשר את התיקון לחוק הגנת הצרכן העוסק בשרות טלפוני חינם2, הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת איתן כבל, דב חנין, מאיר פרוש, מירי רגב, יריב לוין, מאיר שטרית ואחמד טיבי, ואשר זוכה לתמיכה ממשלתית.

החוק הקיים מחייב בעלי עסקים לתת שרות טלפוני חינם במקרה של תקלות וליקויים. המענה חייב להיות תוך 3 דקות. ההצעה מרחיבה את החובה לתת שרות טלפוני חינם לכל הפניות.

החוק חל על עוסקים בתחומי התקשורת, אנרגיה, מים ורפואה (לא קופות חולים). ליצמן הציע הסתייגות המרחיבה את החוק למשרדי ממשלה המספקים שרות לציבור, אך הממשלה התנגדה. אחרי הפסקה להתייעצות הודיעה נציגת הממשלה שהיא אינה טוענת שמדובר בנושא חדש.

נציגת חברות הגז מתנגדת להחלת החוק עליהן.

ההסתייגות של ליצמן נדחתה ברוב של 2-1 – שמולי וכבל הצביעו נגד, והצעת החוק אושרה פה אחד.
הוחלט שהחוק ייכנס לתוקף 6 חודשים אחרי פרסומו ברשומות. לאור המצב שהכנסת עשויה לסיים את כהונתה אם יערכו בחירות מוקדמות, השאלה היא אם הוא יאושר לפני פיזור הכנסת.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs