השטן הוא בפרטים הקטנים: המאבק על התקנות ליישום חוק המזון
(צילום: wikimedia/ Bordeaux)

השטן הוא בפרטים הקטנים: המאבק על התקנות ליישום חוק המזון

ועדה: ועדת הכלכלה; נוכחים: רוברט אילטוב, יעקב אשר

חוק המזון שאושר במרץ השנה שואף להגדיל את התחרותיות בשוק המזון ע"י שורה ארוכה של אמצעים, שעוסקים בעיקר במניעת ניצול כוחם של ספקים וקמעונאים גדולים לרעה, וכן בשקיפות מחירים. סעיפים מרכזיים בחוק כוללים איסור על תשלומי "בונוסים" שונים מהספק לקמעונאי, איסור על התערבות הספקים בסידור המדפים ודרישה לפרסום מפורט של המחירים באופן אלקטרוני.

החוק, שכבר אושר כאמור, נמצא כעת בשלבים מתקדמים של היערכות לתחילת יישומו בשנת 2015 ולפיכך הפעילות סביבו מתרכזת בעיקר בידי הרשות המבצעת, ובפרט הרשות להגבלים עסקיים והרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן. שתי רשויות אלה עוסקות בימים אלה במתן פרשנות משפטית לחוק, התקנת תקנות שונות כפי שנדרש ע"י נוסח החוק, ומתן הדרכה לגופים השונים בענף המזון, ובפרט רשתות השיווק. ניתן להתרשם מהיקף פעילות זו באתר הרשות להגבלים עסקיים.

תפקידה של ועדת הכלכלה בשלב זה מצטמצם בעיקר למעקב. עם זאת, כפי שנקבע בחוק, חלק מהתקנות ידרשו את אישור הוועדה. ביום רביעי ה-9 בדצמבר, יום לאחר ההחלטה על פיזור הכנסת ה-19, התכנסה הוועדה לשתי ישיבות עוקבות בנושא חוק המזון – דיון בהצעה לסדר היום של ח"כ רוברט אילטוב בעניין פטור מאיסור סידור מדפים ע"י ספק ומפגש מעקב חודשי בראשות ח"כ יעקב אשר. ליתר דיוק, הוועדה לא התכנסה כלל, שכן רק שני חברי הכנסת יוזמי הדיונים הגיעו לישיבות (וכל אחד מהם נכח רק בדיון שלו). מי שכן הגיעו בהרכב מלא הם נציגי הרשות המבצעת הרלוונטיים, כולל פרופ' דיויד גילה הממונה על ההגבלים העסקיים וגב' תמר פינקוס הממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן. בלטו בנוכחות מוגברת נציגי רשתות השיווק השונות – מגה, שופרסל ו"רמי לוי" וכמו כן נכחו נציגי איגוד לשכות המסחר, נציגים של איגודי ספקים וקמעונאים קטנים ומנכ"ל המועצה לצרכנות.

ריבוי הנוכחים בחדר – כ-50 משתתפים בישיבה שאין בסופה כל החלטות – מלמד על המשמעות הרבה של החוק, בעיקר עבור רשתות השיווק שנדרשות ליישם מספר לא קטן של מהלכים, חלקם בעלות לא מבוטלת. אמנם בשלב זה עוסקים רק בתקנות הנובעות מן החוק, אבל כידוע "השטן הוא בפרטים הקטנים" ולכן לא ויתרו נציגי הרשתות על ההזדמנות לנסות להשפיע על הרשויות הביצועיות העוסקות בתקנות. לאורך שני הדיונים הורגשה ההתמרמרות של הרשתות מעצם החוק, נטען שהפכו אותן ל"אויב העם" ושהתמקדו רק בקמעונאים במקום לתקוף ישירות את הספקים. מדי פעם היה צורך להזכיר למשתתפים שאת החוק עצמו כרגע לא ניתן לשנות. הנקודות העיקריות שעוררו מחלוקת במהלך הדיונים היו:

  1. האפשרות לפטור מאיסור סדרנות ע"י ספקים: הממונה על ההגבלים קבע שבמקרה שניתן להוכיח כי לפחות מ-50% מהספקים של קמעונאי מסויים הם קטנים, אותו קמעונאי יהיה פטור מהאיסור להיעזר בשירותי סדרנות של ספקים. המטרה היא למנוע מצב שבו עלויות הסדרנות הגבוהות פוגעות ביכולת התחרות של קמעונאים קטנים, וכן לעודד מעבר לרכישה מספקים קטנים. נציג מגה ושופרסל התרעמו על כך שפטור זה ניתן רק לאחר שהשקיעו כסף רב במעבר מלא לסדרנות עצמית (מתוקף צו של הממונה שחל רק עליהן) וטענו שיש בזה אפליה נגדן.
  2. היעדר רגולציה על מפתחי אפליקציות להשוואת מחירים: החוק מחייב את הרשויות לפרסם את המחירים באופן דיגיטלי, מתוך ציפייה שגופים פרטיים יפתחו אפליקציות שיציגו את הנתונים באופן נוח לצרכן יאפשרו השוואת מחירים אפקטיבית. רשתות השיווק הביעו חשש שהיעדר פיקוח על האפליקציות יאפשר להן להציג רק תמונה חלקית ומוטה ולמעשה יאפשר לאפליקטורים לסחוט את הרשתות. צויין שהפעלת רגולציה כזו אפשרית רק בחקיקה ראשית.
  3. מכירת מוצרים בפיקוח: המועצה לצרכנות מעוניינת שמי שמוכר מוצר מסויים שיש לו מוצר חילופי במחיר מפוקח יחויב למכור גם את המוצר המפוקח. הרשות להגנת הצרכן לא קיבלה את הדרישה וטענה שהחוק כפי שנוסח אינו מעניק לה סמכות לתקנה כזו.
  4. נוהל "חותמת אדומה": כיום מוסכם בין הספקים לקמעונאים שבמקרה של חוסרים או עודפים באספקה יכול הקמעונאי לקנוס את הספק באופן אוטומטי. החוק אוסר נוהל זה, כחלק מהאיסור הגורף על תשלומים מספקים לקמעונאים. איסור זה, שהממונה על ההגבלים מתעקש עליו בינתיים, מעורר התנגדות רבה שכן לטענת הקמעונאים הנוהל חיוני לעבודה תקינה ולא מדובר כלל ב”בונוס” לקמעונאי.
  5. דרישה לכלול את ארץ הייצור במידע על מחיר המוצר: רשתות השיווק טענו שמידע זה אינו חשוב לצרכנים ואינו נמצא במערכת הממוחשבת, והוספתו תגרור עלות גבוהה שבסופו של דבר ייאלצו לגלגל אותה על הצרכן. הרשות להגנת הצרכן, האחראית על תקנה זו, אינה מוכנה לוותר בטענה שהשוואת מחירים היא חסרת משמעות ללא מידע זה.

תהליך זה של השלמת התקנות וחינוך השוק ימשיך בחודשים הקרובים עד ליישומו המלא של החוק. בהחלט התרשמתי שיש פה שינוי סדרי עולם מבחינת רשתות השיווק, נותר לראות אם באמת יוביל הדבר לירידת מחירים.

>>> עדות מהדיון הקודם: רשתות השיווק צופות "כאוס מוחלט" עם יישום חוק המזון

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs