ועדת הפנים אישרה הנחות ופטורים מאגרת הזעקת שירותי כיבוי
(צילום: wikimedia: ori)

ועדת הפנים אישרה הנחות ופטורים מאגרת הזעקת שירותי כיבוי

ועדה: ועדת הפנים והגנת הסביבה; נוכחים: דוד אזולאי, דוד צור

ביום ד', 11 במרץ 2015, ימים ספורים לפני מועד הבחירות לכנסת ה-20, כונסה ועדת הפנים והגנת הסביבה לאישור תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות). המצב היום הוא שבגין הזעקת שרותי הכבאות מתחייב מזעיק השרות בתשלום אגרה, ללא התחשבות במעמדו הכלכלי ומצבו. לעיתים אף מדובר במקרים בהם מי שהזעיק את הכבאים איבד את רכושו כליל בשריפה, ועדיין חייב לשאת בתשלום, ללא שום הנחה והתחשבות.

ח"כ דוד אזולאי (ש"ס) דרש לבטל את גביית האגרות עבור הפעילות המבצעית של רשות הכבאות – הזעקת הניידת וכיבוי השריפה, משמע להבדיל בין אגרות הנגבות עבור פעולות רישוי שונות. כפשרה, נקבע שתקום ועדת הנחות בכל מחוז. כן נקבע כי ההנחות יינתנו בהתאם לאמות מידה שיקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה.

תוכן התקנות

פטור מלא מתשלום האגרה יינתן במקרים הבאים:

  1. פעולות הרשות בוצעו המסגרת פעילות גוף ביטחוני או גוף הצלה, ונדרשו לסייע לו בביצוע תפקידו.
  2. פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם ללא רוח חיים.
  3. הרשות נקראה למקום לא על ידי מי שלו נדרש השירות, אך לא נדרשה לפעול בו.

הנחות בתשלום האגרה יינתנו במקרים הבאים:

  1. קשיים כלכליים (עד 60% הנחה). אם מבקש השרות מקבל הנחה בתשלום ארנונה, הדבר יהווה ראיה לעניין זה. אם אינו מקבל הנחה בתשלום ארנונה, יהיה עליו לספק הוכחות אחרות.
  2. באירוע נגרם נזק חמור לגופו של המבקש או של מי מבני משפחתו (עד 50% הנחה).
  3. באירוע נגרם נזק חמור לרכושו של המבקש (עד 50% הנחה).
  4. המבקש הוא מלכ"ר או חברה לתועלת הציבור (עד 15% הנחה).
  5. במקרה שמתקיימים במבקש שני תנאים או יותר, ניתן יהיה לתת 80% הנחה.

מבין חברי הכנסת נכחו דוד אזולאי, יוזם הנושא ודוד צור (התנועה), שהגיע באיחור של כחצי שעה מתחילת הדיון.

מדברי ח"כ אזולאי: "ישר כח לכל אלה העוסקים במלאכה. אנחנו לא רוצים רוצים שאזרח יחשוב פעמיים אם להודיע על דליקה. כשאזרח מודיע על תאונת דרכים למשל, הוא אינו מחוייב בשום תשלום או אגרה. זאת תדמית לא חיובית לשרות הכבאות. אם האזרח לא ישלם ויגיע מנגנון הגבייה, האזרח יגיד, אתם רשות הכבאות…" אזולאי הוסיף כי הסיכום הנוכחי הוא "מצב ביניים" והבטיח כי "תוך חצי שנה נקיים כאן דיון חוזר וכל הסיפור יגמר". הוא הוסיף כי "הפטור מאגרות אמור להיות לכל האזרחים". ח"כ צור הסכים עם דבריו והביע את תמיכתו.

התקנות אושרו פה אחד.

מוזמנים נוספים אשר נכחו במהלך הדיון: ליאור נוריאל – מרכז בכיר תקציבי הכב"ה, מרק טובלם – ער"ן תקציבים והכנסות, הראלי מזרחי ממשרד האוצר, יוחאי וג'ימה נציג השלטון המקומי, דבורה מרגוליס – ראש מנהל ועד ראשי האוניברסיטאות ועוד.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs