השבוע בוועדת השרים: התנגדות לשקיפות בוועדת השרים
(צילום: אבי אוחיון / לע"מ)

השבוע בוועדת השרים: התנגדות לשקיפות בוועדת השרים

השבוע דנה ועדת השרים לענייני חקיקה ב-17 הצעות חוק פרטיות, 2 טיוטות חוק ממשלתיות ו-7 הצעות להמשך הליך החקיקה על הצעות חוק מהכנסת הקודמת ("החלת דין רציפות"). מבין הצעות החוק הפרטיות, הוועדה הביעה תמיכה מותנית ב-4 הצעות חוק (כלומר, תמיכה בכפוף להסכמת משרדי ממשלה או להצמדה להצעת חוק ממשלתית), התנגדה ל-5 הצעות ודחתה את הדיון ב-8 הצעות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון – ועדת חריגים), התשע"ה-2015 -ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) מציע לתקן את חוק תאגידי מים וביוב, ולהקים בכל תאגיד ועדת חריגים שתפקידה לדון בבקשות של מעוטי יכולת להנחה בתשלום או לפטור מתשלום. החוק מבקש לאפשר לאנשים החיים בעוני הקלה בעול הכלכלי שבתשלומים, והימנעות ממצב של צבירת חובות וסכנת ניתוק. [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה דחתה את הדיון בהצעת החוק בחודש

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשע"ה-2015 – ח"כ יואב קיש (ליכוד) ואחרים מציעים לתקן את חוק לימוד חובה, ולהגביל את מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי לשלושים ושניים. מטרת ההצעה היא להקל על הצפיפות הגדולה בכיתות, שעלתה לסדר היום ב"מחאת הסרדינים". [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה דחתה את הדיון בהצעת החוק ב-45 יום

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ה-2015 – ח"כ יואל חסון (המחנה הציוני) מציע לתקן את חוק שירותי הסעד, ולקבוע שלפי קריטריונים שייקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים יוקם מרכז למיצוי זכויות, בצמוד למחלקה לשירותים החברתיים, ושמספרם לא יפחת מ-110. במרכז מיצוי הזכויות יהיה ריכוז מידע בנוגע לזכויותיהם של החיים בעוני, שירותיי ייעוץ משפטי וליווי בתהליך מימוש הזכויות, וסיוע לעובדות הסוציאליות במחלקה. [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאיים), התשע"ה-2015 – ח"כ אלי כהן ורועי פולקמן (כולנו) המבקשים להסדיר דמי אבטלה לעצמאים על ידי הקמת קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד אשר תהווה את המקור למימון דמי האבטלה לעצמאיים. מאחר שהכנסתו של עובד עצמאי עשויה להשתנות משמעותית מחודש לחודש, יחושבו דמי האבטלה על בסיס הכנסתו בשנתיים שקדמו למועד שבו היה מובטל, ועל פי שכרו הממוצע. כן מוצע להגביל את קבלת דמי האבטלה למספר פעמים במהלך החיים. [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה תמכה בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, ובתנאי שתמתין להצעת חוק ממשלתית דומה ותיצמד לכל תנאיה

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ה, 2015 – ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני) מציעה לתקן את חוק הממשלה, ולקבוע כי ועדת השרים לענייני חקיקה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שיכלול את ההצבעות, ותפרסמו לציבור הרחב. התיקון מבקשת להתמודד עם בעיית היעדר השקיפות בוועדה החשובה. בעבר נדחו הצעות דומות. למכתב התמיכה של פורום דמוקרטיה פתוחה. [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – הגברת השקיפות של דיוני הוועדה לפטורים ולמיזוגים), התשע"ה-2015 – חברי הכנסת זהבה גלאון (מרצ) ומשה גפני (יהדות התורה) מציעים לתקן את חוק ההגבלים העסקיים, ולהגביר את השקיפות של דיוני הוועדה לפטורים ולמיזוגים. ועדה זו, העוסקת בבקשות למתן פטור מהסדר כובל, כלומר לאפשרות של יצירת מונופול עסקי, ובמיזוגים עסקיים, דנה בנושאים שהינם עניין ציבורי משמעותי. כפי שאנו נחשפים בסוגיית הגז הטבעי של ישראל, חשוב שדיונים אלו יתקיימו בשקיפות האפשרית, על מנת להבטיח כי ההליך מתבצע בצורה המיטבית, לטובת ההגנה על התחרות ולשמירה על האינטרס הציבורי. [לקריאה בהצעת החוק המלאה] – הוועדה תמכה בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, בתנאי שתמתין להצעת חוק ממשלתית ותוצמד אליה

נגישות
השבוע בוועדת השרים: התנגדות לשקיפות בוועדת השרים | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs