השבוע בוועדת השרים: נגד מתן מידע לדיירי הדיור הציבורי
(צילום: wikimedia/oren rozen)

השבוע בוועדת השרים: נגד מתן מידע לדיירי הדיור הציבורי

השבוע דנה ועדת השרים לענייני חקיקה ב-23 הצעות חוק פרטיות, 8 טיוטות חוק ממשלתיות ו- 9 הצעות להמשך הליך החקיקה על הצעות חוק מהכנסת הקודמת ("החלת דין רציפות"). מבין הצעות החוק הפרטיות, הוועדה הביעה תמיכה מותנית בשתי הצעות חוק (כלומר, תמיכה בכפוף להסכמת משרדי ממשלה או להצמדה להצעת חוק ממשלתית), התנגדה ל- 7 הצעות ודחתה את הדיון ב- 14 הצעות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (מתן מידע לשוכר בדיור הציבורי), התשע"ה-2014 – מטרת ההצעה לעגן בחוק את ההסדר לפיו בקשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי תוגש למשרד הבינוי ותטופל בו בתוך 30 יום. כמו כן, מוצע להרחיב את חובת החברות המשכנות כך שתהיינה חייבות לדווח לשוכר אודות זכויות וחובותיו אחת לתקופה.- הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ה-2015 – תכלית ההצעה להעניק כלים למלחמה בשחיתות לגופי האכיפה ולהגדיר את עבירות המרמה והפרת אמונים באופן המבחין בניהן ומגדיר את גבולות הנורמה באשר אליהן. – הוועדה דחתה בשבועיים את הדיון בחוק.

החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ד–2014 – הצעת החוק שהגישה בכנסת הקודמת אורלי לוי אבקסיס מבקשת לעדכן את סכום הסיוע בשכר דירה המוענק לזכאי הדיור הציבורי הממתינים לקבלת דירה, כך שיתבסס על הסכום שהייתה המשפחה משלמת עבור דירה ציבורית, לו זו הייתה מוצעת בשוק החופשי פחות הסכום שהמדינה הייתה גובה עבור אותה דירה. הפתרון הזה יקל על זכאי הדיור הציבורי לחיות תחת קורת גג במחיר סביר ויגשר על הפער בין מספר הזכאים למספר הדירות הפנויות. – הצעת החוק הגיעה שוב לוועדת השרים והיא נדחתה שוב בשבועיים נוספים עד לשבוע האחרון של כנס הקיץ

החלת דין רציפות על הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה, התשע"ה-2014 – מטרת הצעת החוק, שזכתה לשם "חוק איה כורם" למנוע כבילה של אמנים בחוזה מול חברות התקליטים. – הוועדה תמכה בהחלת דין רציפות על הצעת החוק בכפוף להסכמת משרד התרבות ומשרד המשפטים

 

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs