השבוע בוועדת שרים: הממשלה מתנגדת לאיסור העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי
(צילום: flickr/ galit lub)

השבוע בוועדת שרים: הממשלה מתנגדת לאיסור העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי

השבוע דנה ועדת השרים לענייני חקיקה ב-31 הצעות חוק פרטיות (מספר שיא לכנס הזה), 11 טיוטות חוק ממשלתיות ו- 7 הצעות להמשך הליך החקיקה על הצעות חוק מהכנסת הקודמת ("החלת דין רציפות"). מבין הצעות החוק הפרטיות, הוועדה הביעה תמיכה מותנית ב-13 הצעות חוק (כלומר, תמיכה בכפוף להסכמת משרדי ממשלה או להצמדה להצעת חוק ממשלתית), התנגדה ל- 6 הצעות ודחתה את הדיון ב- 12 הצעות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים), התשע"ה–2015הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי), התשע"ה–2015

ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני), ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת) ואחרים מציעים לסיים או לצמצם משמעותית את תופעת עובדי הקבלן בשירות הציבורי. ח"כ דב חנין מציע לאסור על שכירת שירותי כח אדם מקבלן, וח"כ מיקי רוזנטל מציע לקבע תנאים ברורים וקשיחים שרק בגינם ניתן יהיה לאפשר העסקה שאינה ישירה בגופים אלו. לנייר העמדה של הקואליציה הארצית להעסקה ישירה. [לקריאה בהצעת החוק המלאה 68לקריאה בהצעת החוק המלאה 69]

הוועדה התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים), התשע"ה–2015

ח"כ עמיר פרץ (המחנה הציוני) וח"כ אילן גילאון (מרצ) מציעים בשתי הצעות חוק נפרדות לקבוע שיעור אפס במס ערך מוסף על מוצרי יסוד כגון תרופות וטיפול רפואי בסיסי, מוצרי מזון בסיסיים (בייחוד מוצרים מפוקחים), והלבשה עליונה. [לקריאה בהצעת החוק המלאה 1154לקריאה בהצעת החוק המלאה 1030]

הוועדה התנגדה להצעת החוק הנוגעת למוצרי מזון ודחתה הדיון בהצעת החוק הנוגעת לתרופות והלבשה

הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה–2015

ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני) ואחרים מציעים להסדיר את שוק השכירות על ידי התערבות המדינה באמצעות קביעת סטנדרטים (בדגש על מהי דירה ראויה), תמריצים ומנגנון פיקוח, לרבות הגבלת האפשרות להעלות את שכר הדירה בתקופה מוגבלת, הגדרת מהותו של חוזה השכירות, מטרותיו והגנות המוענקות לשני הצדדים במסגרתו וכיוב'.  [לקריאה בהצעת החוק המלאה]

הוועדה דחתה את הדיון בהצעה ב-3 חודשים (כנס הקיץ מסתיים בעוד שבועיים)

הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה, התשע"ה–2015

ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני) ואחרים מבקשים לקבוע תנאי עבודה נאותים בעמדות השמירה עבור העובדים בענף השמירה והאבטחה. [​לקריאה בהצעת החוק המלאה]

הוועדה דחתה את הדיון בהצעה ב-3 חודשים (כנס הקיץ מסתיים בעוד שבועיים)

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs