ועדת השרים לענייני חקיקה השבוע: כהונת ראש ממשלה מוגבלת, לא היום

ועדת השרים לענייני חקיקה השבוע: כהונת ראש ממשלה מוגבלת, לא היום

 

השבוע דנה ועדת השרים ב- 24 הצעות חוק פרטיות, בשש טיוטות חוק ממשלתיות, ובהחלת דין רציפות על שלוש הצעות. מבין הצעות החוק הפרטיות תמכה ועדת השרים בארבע הצעות, כולן חוק תחת התניות שונות, התנגדה לשבע הצעות פרטיות, ודחתה את הדיון ב- 35 הצעות חוק פרטיות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

 

הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים)

חבר הכנסת מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) ואחרים מבקשים למגדיר באופן מדויק את עבירת הפרת האמונים. בהגדרה מוצגים שלושה מקרים עקרוניים בהם מתרחשת פגיעה מהותית ב"ערכים המוגנים" להם מחויב עובד הציבור: מעשה שנעשה במצב של ניגוד עניינים מהותי (מובאת בחוק המוצע הגדרה של מצב זה), קבלת טובת הנאה ושימוש במידע פנים שלטוני. לשם יצירת איזון, בחוק המוצע מובאת גם רשימת הגנות היוצרות מנגנון שיגן על עובד הציבור במקרים, שמטבעם אין זה ראוי שיהוו עבירה פלילית של הפרת אמונים.

הוועדה דחתה את קבלת ההחלטה בהצעת החוק בשבוע אחד.

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות)

ההצעה מבקשת להגביל את משך הכהונה הרצופה של ראש ממשלה בישראל לשתי קדנציות, במקום המצב הקיים היום, שבו אין הגבלה על משך הכהונה בחוק. ההצעה מתבססת על המודל האמריקאי, ובדברי ההסבר להצעה נטען כי ההצעה תעודד את ראשי הממשלה לייצר כהונות יציבות יותר, בלי חיפוש שותפים קואליציוניים בתכיפות גבוהה.

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

ועדת שרים 9.11-1

ועדת שרים 9.11-5

 

 

ועדת שרים 9.11-4

נגישות
ועדת השרים לענייני חקיקה השבוע: כהונת ראש ממשלה מוגבלת, לא היום | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs