השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה מתנגדת נחרצות ללהחיל שקיפות על הסכמי ההיעדרות ממליאת  הכנסת

השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה מתנגדת נחרצות ללהחיל שקיפות על הסכמי ההיעדרות ממליאת הכנסת

השבוע דנה ועדת השרים ב- 37 הצעות חוק פרטיות, ובשתי טיוטות חוק ממשלתיות. מבין הצעות החוק הפרטיות תמכה ועדת השרים בשש הצעות חוק, כולן תחת התניות שונות, התנגדה לתשע הצעות פרטיות, ודחתה את הדיון ב- 22 הצעות חוק פרטיות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

 

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – ביטוח סיעוד קבוצתי) (הוראת שעה)

מבוטחים רבים שהפרישו כספים לאורך שנים לביטוח סיעודי קבוצתי נותרו ללא כיסוי ביטוחי עקב השתחררות חברות הביטוח מהחוזה עם המבוטחים בתקופה שבה היו בדין ודברים עם המפקח על הביטוח. המפקח לא טיפל בסגירת הפוליסות על ידי החברות, וכך נוצר מצב שחלק לא מבוטל מהמבוטחים נותרו בלי כיסוי ברגע שבו הם הזדקקו לו ביותר. הצעת החוק מבקשת לאפשר למי שהפרישו לפוליסה של ביטוח סיעודי להמשיך לקבל את הפוליסה באותם התנאים בהוראת שעה עד ליוני 2016.

לדף הצעת החוק

הוועדה דחתה את הצעת החוק בחודשיים

הצעת חוק הכנסת (תיקון – גילוי ופרסום הסכמי היעדרות הדדיים)

פעמים רבות עורכים חברי הכנסת הסכמי היעדרות הדדיים (קיזוזים) מהצבעות במליאת הכנסת. התופעה רווחת מאוד, והדבר פוגע באופן מהותי בשליחותם של חברי הכנסת. הצעת החוק מבקשת להחיל שקיפות על הסכמי ההיעדרות ממליאת הכנסת באמצעות הגשתן למזכירות הכנסת בכתב והחלת השקיפות על הסכמים אלה ציבור.

הוועדה התנגדה להצעת החוק

 

ו שרים שבוע 10_1

ו שרים שבוע 10_2

ו שרים שבוע 10_3

ו שרים שבוע 10_4

ו שרים שבוע 10_5

נגישות
השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה מתנגדת נחרצות ללהחיל שקיפות על הסכמי ההיעדרות ממליאת הכנסת | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs