השבוע בכנסת: הקלות בהגדלת בתוכניות דיור, גביית יתר של רשות המסים והמהפכה בשוק האשראי

השבוע בכנסת: הקלות בהגדלת בתוכניות דיור, גביית יתר של רשות המסים והמהפכה בשוק האשראי

אם אתם מגיעים השבוע לכנסת כדי להשקיף, אל תשכחו לעבור על ארגז הכלים לפעילי המשמר החברתי, המכיל הנחיות למשקיפים, עצות לכתיבת עדות, הסבר על הליך החקיקה ועוד.

יום ראשון, 20.12.15

ועדת הכספים, 10:00 –

העברות תקציביות 20.12.2015

יום שני, 21.12.15

ועדת הכספים, 10:00 –

תקציב בנק ישראל

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 10:00 –

הצעת חוק למתן הקלות על חריגה מתכניות דיור

ועדת הכלכלה, 11:00

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

הוועדה לביקורת המדינה, 9:30

מיצוי הטבות המס והשירות לנישום

ועדת הכספים, 12:00

העברות תקציביות 20.12.2015

הוועדה לקידום מעמד האישה, 12:30

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 13:30

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015

ועדת העליה והקליטה והתפוצות, 14:00

העסקה ישירה של מגשרים חינוכיים ומנחים אזוריים בני הקהילה האתיופית

יום שלישי, 22.12.15

ועדת חוקה חוק ומשפט, 10:00

הצעת חוק הלוואות חוץ בנקאיות

ועדת הכלכלה, 11:00

הצעת חוק נתוני אשראי

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 11:00

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

ועדת החינוך התרבות והספורט, 11:00

שינויים מהותיים בהוראת מקצוע האזרחות

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 13:00

הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2) (הרחבת ההגדרה אלימות מילולית), התשע"ה–2014

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 14:00 –

הצעת חוק למתן הקלות על חריגה מתכניות דיור

יום רביעי, 23.12.15

ועדת הכלכלה, 9:30 –

הליכי הקמת התאגיד החדש של רשות השידור

נגישות
השבוע בכנסת: הקלות בהגדלת בתוכניות דיור, גביית יתר של רשות המסים והמהפכה בשוק האשראי | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs