לא רק חוק סימון עמותות: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הורדת גיל העבודה

לא רק חוק סימון עמותות: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הורדת גיל העבודה

השבוע דנה ועדת השרים ב- 29 הצעות חוק פרטיות, ובשש טיוטות חוק ממשלתיות. מבין הצעות החוק הפרטיות תמכה ועדת השרים בשבע הצעות, כולן תחת התניות שונות, התנגדה לשבע הצעות פרטיות, ודחתה את הדיון ב- 15 הצעות חוק פרטיות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

טיוטת חוק סימון עמותות

מדובר בטיוטת חוק ממשלתית ביוזמת שרת המשפטים, איילת שקד. על פי טיוטת החוק ארגונים שיותר מחצי ממימונם מגיע מ"ישות מדינית זרה", יחוייבו לציין זאת בכל פנייה לנבחר ציבור או עובד ציבור. יש לציין כי שקיפות במימון עמותות קיימת כבר היום בחוק, אך יש ארגונים המקפידים על פרסום מקורותיהם הכספיים, ויש ארגונים שלא. לצד טיוטת החוק הממשלתית הוגשה גם הצעת חוק פרטית דומה.

הוועדה תמכה בטיוטת החוק הממשלתית, והתנתה את קידום ההצעה הפרטית בתנאי שתמוזג לזו הממשלתית.

הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון – גיל עבודה בחופשת לימודים)

על פי הצעת החוק גיל העבודה לבני נוער בימי החופשה מבית הספר יורד מגיל 14 לגיל 13. על פי דברי ההסבר להצעת החוק "במצב הכלכלי הנוכחי נדרשים בני נוער רבים לצאת לעבוד, בין כדי לסייע להוריהם ובין כדי לחסוך ולממן מאוויים וצרכים אישיים". אחד הפיתרונות שמבקשים חברי הכנסת המציעים לתת לבעיית המצוקה הכלכלית הוא הורדת גיל העבודה.

הוועדה תמכה בהצעת החוק בתנאי שתקודם בתאום עם משרדי המשפטים, הכלכלה והאוצר.

הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג

כיום אין פעילות של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי ובימי החגים. על רקע הפרסומים על התנהלות חלק מהשרים, הנעים בחופשיות ברכבם הפרטי בימי המנוחה, הצעת החוק מבקשת להשוות את מצב השרים וסגני השרים למצבם של מי שמבקשים להתנייד בתחבורה הציבורית ולא מסוגלים לעשות זאת בשל אי פעילותה.

הוועדה התנגדה להצעת החוק.

 

New Doc 28_1

 

New Doc 28_2

New Doc 28_3

 

 

New Doc 28_4

 

 

 

 

New Doc 28_5

 

 

נגישות
לא רק חוק סימון עמותות: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הורדת גיל העבודה | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs