הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני-זוג שנפרדו (תיקון – הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק-דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ה–2015

 

עיקרי החוק הארכת התקופה שבה אפשר להירשם לחלוקה עתידית של החיסכון הפנסיוני לזוגות פרודים.
סוג ההצעה פרטית
סטטוס עברה בקריאה טרומית ב-11.11.2015
שמות קודמים
מחבר הפירוש ארן רונדל

המצב כיום

בשנה שעברה אושר חוק לפיו יירשם בן הזוג של העמית הרשום בקרן הפנסיה עצמה, כך שבני הזוג יחד יהיו הישות הזכאית לכספי הפנסיה. בתי משפט יוכלו להורות לקרנות הפנסיה על חלוקה הוגנת של כספי החיסכון, אף שהצעת החוק מאפשרת להם גם להורות על חלוקה שונה של החסכונות, מטעמי גמישות והסכמי גירושין. החוק נועד במיוחד להגן על נשים אלמנות או גרושות, שמוצאות עצמן ללא זכויות בפנסיות של בני זוגן.

החוק חל גם על בני זוג שהתגרשו לפני כניסת החוק לתוקף, אם נרשמו לחלוקת החיסכון הפנסיוני עד לפברואר 2016.

מה הצעת החוק אומרת

זמן הרישום לחלוקה עתידית של החיסכון יוארך משנה לשלוש שנים, כלומר עד פברואר 2018.

השינויים הצפויים מאישור החוק

התיקון החדש יאפשר ליותר זוגות פרודים לשמוע על החוק החדש וליהנות ממנו.

מקורות

הצעות חוק אחרונות במאגר

תפריט חקיקה

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs