קליטת עלייה בחיפה

קליטת עלייה בחיפה

ועדה: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות; נוכחים: סופה לנדבר, אברהם נגוסה, קסניה סבטלובה, טלי פלוסקוב, יואל רזבוזוב; נעדרים: מייקל אורן, יצחק הרצוג, יצחק וקנין, מרדכי יוגב

הישיבה התקיימה בעיריית חיפה, בנוכחות ראש העירייה יונה יהב, סגנית ראש העיר, ויו"ר הרשות לקליטת עלייה הגב' יוליה שטראים. כמו כן נוכחים, מר פיני וגמן, ראש מערכת החינוך שירותים חברתיים וקהילה והרוחה ונציגים של מחלקות רבות בעירית חיפה שעוסקים בקליטת עליה, נציגים של משרד הרווחה בצפון ונציגים מהעדה האתיופית.

 

הישיבה נפתחה במצגת המתייחסת לפעולות לקליטת עליה בעיר . ראש העיריה, מר יהב, דיבר על המאמצים שנעשים לקליטת העליה בעיר אך קובל על כך שאין הכוונת עולים לצפון, אין ביזור אוכלוסיה, אין בניית בתים חדשים בצפון וישנה הגירה שלילית מחיפה והצפון. מציין שבעשור האחרון עזבו את הצפון 88000 איש. בתשובה לשאלת יו"ר הישיבה, מר נגוסה, עונה מר יהב שכדי למנוע הגירה מהצפון צריך לתת לעיר מעמד של איזור פיתוח א'.

מה הדרך העדיפה לקליטת עלייה?
במהלך הישיבה התעורר דיון על הדרך העדיפה לקליטת עליה: האם קליטה מקיפה (מרכזי קליטה) או קליטה ישירה (העולה מקבל סל קליטה ובוחר לעצמו את מקום מגוריו). ישנה תחושה שקליטה ישירה אינה מתאימה לעלייה מאתיופיה. מאידך מר יהב מר אומר שסגר את בית הספר יבנה שבו היו רק תלמידים ממוצא אתיופי ופיזר אותם, בבתי הספר בעיר.
מר פיני וגמן, ראש מחלקת הרווחה, מדבר על חיפה כעיר קולטת עליה, שהגיעו אליה במשך השנים כ- 120000 עולים, ונשארו בה רק כמחציתם. הוא מציג את השאלה: האם מי שעלה בראשית שנות התשעים הוא עולה חדש? ומסכם אתה תרומה התקציבית הגדולה של העיריה לעולים וקליטתם. מזכיר את פרוייקט "שילובים" שעליו מרחיב את הדיבור מר גבי נגוסה שמדבר על הישגים, הכפלת הזכאות של תלמידים ממוצא אתיופי לתעודת בגרות ל-75% והכפלת התעסוקה בקרב בני העדה ל-80%.

תום הישיבה
לאחר כשעה ורבע מתחילת הדיון מתחילים חברי הכנסת לעזוב את הישיבה לאחר מספר מילות סיכום. ח"כ רזבוזוב מציין את העבודה הטובה שעיריית חיפה עושה לקליטת עליה. נזקקים משאבים נוספים. ח"כ סבטלובה שהתרעמה במהלך הישיבה על כך שעולים נותבו למקום מסוים מסכמת שהעליה מתרחשת ביום שהעולה מגיע, אך הקליטה- זה כל החיים. ח"כ לנדבר מציינת שחיפה יוזמת ומבצעת פרויקט לעידוד העליה לחיפה ומדגישה את הצורך לדאוג לפנסיה של העולים. עם עזיבת חברי הכנסת נותר השולחן המרכזי ריק למחצה.

איזה חברי כנסת מתעניינים ופועלים למען העולים?

רק יו"ר הועדה וארבעה משמונת חברי הועדה הגיעו לישיבה וכולם מציבור העולים מברית המועצות לשעבר. נוצר הרושם שרק לאותם ח"כים  יש עניין בקליטת עלייה, האחרים פשוט לא הגיעו.
האם משמעות הדבר שהעולים מרוסיה הם שידאגו לקליטת העולים מאתיופיה? כמעט כמו במערכון של אריק איינשטיין ואורי זוהר.
לאחר עזיבת הח"כים נמשך הדיון בין הנציגים האתיופים,  (כולם גברים ואף לא אישה אחת) לבין ראש העיריה, סגניתו וראשי מחלקות הרווחה בצפון ובעיריה ואולי זו התוצאה החשובה של קיום הישיבה בעירית חיפה.

 

לישיבה הוזמנו: טבקה – מרכז לסיוע משפטי וסנגור קהילתי ליוצאי אתיופיה , משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs