השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה נגד שיקום שכונות דרום תל אביב

השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה נגד שיקום שכונות דרום תל אביב

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

 

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

הצעת חוק שכירות הוגנת

הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדרים בשוק השכירות שיהפכו את השוק הפרוץ למפוקח. ייקבעו קריטריונים למצב הדירה, יינתנו תמריצים לשכירות ארוכת טווח, וייקבעו מחירי שכירות בפיקוח.

שרת המשפטים שתהיה אמונה על ביצוע החוק, אם יאושר, מתנגדת לחוק נחרצות, וטוענת שפיקוח על מחירי השכירות תביא לעליית מחירים. בקדנציה הקודמת תקעה הממשלה את הצעת החוק במשך חודשים ארוכים, וטיוטת החוק שלבסוף הגישה לא הבשילה לכדי חקיקה.

הפעם הוגשו לוועדת השרים שתי הצעות חוק שונות, האחת מטעם חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר

ועדת השרים דחתה את הצעת החוק (שוב, לאחר שגם בתחילת הקדנציה וגם בשבוע שעבר דחתה את הצעת החוק של פולקמן ושפיר)

הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל אביב ותמריצים לפיזור גיאוגרפי של מסתננים

הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדרים חדשים בטיפול במבקשי המקלט (מסתננים, כלשון החוק). על פי ההסדרים דרום ת"א תוכרז כאזור עדיפות לאומית, ומשאבים לטיפול בשכונות אלו יוקצו על ידי הממשלה בהתאם. תוקם מינהלת שתסדיר את שיקום השכונות.

על פי ההצעה כל מבקשי המקלט שאינם "ברי החזרה" (כלומר, ממדינות שאליהן לא ניתן להחזיר פליטים ומבקשי מקלט לפי האמנות הבין לאומיות שישראל מיוזמותיה ובין החתומות עליה) – כל אלו, כ- 48,000 בקירוב על פי הצעת החוק, יקבלו "רישיון ישיבת ביקור" שיאפשר להם לעבוד בישראל.

עוד קובעת ההצעה כי לשם פיזור גיאוגרפי של מבקשי המקלט יקבלו הרשויות המקומיות שיקלטו מבקשי מקלט תמריצים כספיים, שתקבע הממשלה תוך 90 יום מיום אישור החוק.

הוועדה  התנגדה להצעת החוק.

ועדת שרים 17.1 1

ועדת שרים 17.1 2

ועדת שרים 17.1 3

 

ועדת שרים 17.1 4

 

ועדת שרים 17.1 5

 

ועדת שרים 17.1 6

ועדת שרים 17.1 7

ועדת שרים- 17.1

נגישות
השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה נגד שיקום שכונות דרום תל אביב | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs