הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי נדחית פעם אחר פעם בוועדת השרים לענייני חקיקה

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי נדחית פעם אחר פעם בוועדת השרים לענייני חקיקה

השבוע דנה ועדת השרים ב- 29 הצעות חוק פרטיות, בשלוש טיוטות חוק ממשלתיות וההצעת חוק בדין רציפות אחת. מבין הצעות החוק הפרטיות תמכה ועדת השרים בחמש הצעות חוק תחת התניות שונות, התנגדה לשמונה הצעות פרטיות, ודחתה את הדיון ב- 16 הצעות חוק פרטיות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

 

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת אבהות)

הצעת החוק מבקשת לאפשר לאבות טריים לקבל שמונה ימי חופשה לאחר היוולדות ילדם. כיום, אבות זכאים להיעדר מעבודה רק יממה אחת בצמוד ללידה, ולאחר מכן הם נדרשים לחזור לעבוד. על פי הצעת החוק השינוי המוצע יאפשר הורות שיוויונית יותר בימים הראשונים שלאחר לידת התינוק.

ועדת השרים תמכה בהצעת החוק בקריאה טרומית בכפוף להסכמת משרדי ראש הממשלה, האוצר והמשרד לשיוויון חברתי.

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה)

על רקע ייבוש הדיור הציבורי מצד אחד ועליית מחירי הדירות והשכירות מצד שני הצעת החוק מציעה פיתרון לאלפי זכאי הדיור הציבורי שלא מתגוררים בדיור ציבורי בשל מיעוט בדירות: המדינה תעניק סיוע ריאלי בשכר דירה, כלומר סיוע בגובה הסכום שמדינה הייתה משלמת בגין הדירה בשוק החופשי. כך הסיוע שיינתן לזכאים ישקף את זכותם לדיור ציבורי, ויסייע להם לצאת ממעגל התשלומים עבור השכירות בשוק החופשי.

הצעת החוק עברה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ובאפשרות חברת הכנסת המציעה, ח"כ אורלי לוי אבקסיס, להחזיר אותו לדיונים באמצעות החלת דין רציפות. מאז כנס הקיץ, אז עלתה הצעת החוק לוועדת השרים בפעם הראשונה השרים דוחים בעקביות את החלת דין הרציפות על הצעת החוק.

הוועדה דחתה את הצעת החוק בשבועיים.

ועדת שרים 31.1 1

 

ועדת שרים 31.1 2

ועדת שרים 31.1 3

 

ועדת שרים 31.1 4

ועדת שרים 31.1 5

 

ועדת שרים 31.1 6

ועדת שרים 31.1 7

 

 

New Doc 27

 

נגישות
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי נדחית פעם אחר פעם בוועדת השרים לענייני חקיקה | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs