הגדלת היצע קרקעות לבניה ע"י הקלות מיסוי למוכרי קרקע פרטית

ועדה: ועדת הכספים; נוכחים: משה גפני, מיקי זוהר, מנואל טרכטנברג, יוסי יונה, בצלאל סמוטריץ, רחל עזריה, עיסאווי פריג`, נורית קורן

בדיון בוועדת הכספים, אשר התקיים ב-8 באוקטובר, הסביר ראש אגף התכנון במשרד האוצר כי כ-50% מהקרקעות המיועדות לבניה מצויות בידיים פרטיות, וההטבות במס מיועדות לעידוד בעלי קרקע פרטית, כדי לעודד מכירת קרקע זו לבניה. לדברי האוצר מדובר בפוטנציאל קרקע ל-100 אלף דירות שייבנו בעשור הקרוב.

נוהל דיון ענייני באשר לטכניקת העידוד- מה יהיו הפרמטרים לאישור ההקלה, וכיצד יש לוודא שצעד זה לא ילווה בביוקרטיה מעיקה שתפגע בכוונת המחוקק. בלטה בדיון ח"כ עזריה, אשר הביאה מניסיונה רב השנים כחברת וועדת התכנון והבניה בירושלים.

הח"כים אשר השתתפו בדיון תמכו במהלך, אם כי חלקם גילו סקפטיות באשר למידת יעילות החוק.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs