השבוע בכנסת: הגבלת שכר הבכירים, הקלות בהקמת קרנות נדל"ן וחוק הדחת חברי כנסת

השבוע בכנסת: הגבלת שכר הבכירים, הקלות בהקמת קרנות נדל"ן וחוק הדחת חברי כנסת

אם אתם מגיעים השבוע לכנסת כדי להשקיף, אל תשכחו לעבור על ארגז הכלים לפעילי המשמר החברתי, המכיל הנחיות למשקיפים, עצות לכתיבת עדות, הסבר על הליך החקיקה ועוד.

יום ראשון, 14.2.2016

ועדת הכלכלה, 10:00 –

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב

 

יום שני, 15.2.2016

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 9:00 –

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני)

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 9:00 –

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תקופת זכאות לקצבה בעד ילד החולה בסוכרת נעורים)

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, 9:00 –

פעילות צוותי עבודה ממשלתיים כמו "צוות קנדל"

ועדת הכלכלה, 9:30 –

הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים

ועדת הכספים, 10:00 –

הצעת חוק הגבלת שכר הבכירים

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 10:00 –

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית

ועדת חוקה חוק ומשפט, 10:00 –

הצעת חוק הלוואות חוץ בנקאיות

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 10:00 –

נגישות לתחבורה ציבורית בפריפריה

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, 11:00 –

שקיפות העבודה הפרלמנטרית

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצעת חוק התכנון והבניה (הוראת שעה) ובהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, 12:30 –

הצעת חוק להקמת קרנות נדל"ן

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 13:00 –

הצעת חוק אומנה לילדים

 

יום שלישי, 16.2.2016

ועדת חוקה חוק ומשפט, 10:00 –

חוק הדחת חברי כנסת

ועדת הכספים, 10:45 –

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85)

ועדת הכלכלה, 11:00 –

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים)

ועדת הכלכלה, 18:00 –

הצעת חוק נתוני אשראי

 

יום רביעי, 17.2.2016

ועדת הכספים, 9:30 –

הפרטת חברת פרזות לדיור ציבורי בירושלים
נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs