השבוע בכנסת: מיצוי זכויות בדיור הציבורי, חוק הדחת הח"כים ותחבורה ציבורית בישובים ערבים

השבוע בכנסת: מיצוי זכויות בדיור הציבורי, חוק הדחת הח"כים ותחבורה ציבורית בישובים ערבים

אם אתם מגיעים השבוע לכנסת כדי להשקיף, אל תשכחו לעבור על ארגז הכלים לפעילי המשמר החברתי, המכיל הנחיות למשקיפים, עצות לכתיבת עדות, הסבר על הליך החקיקה ועוד.

 

יום שני, 22.2.2016

ועדת חוץ ובטחון, 8:30 –

הצעת חוק שירות ביטחון (הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות)

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 9:00 –

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (היעדרות בשל מחלה קשה)

ועדת הכלכלה, 9:30 –

הצעת חוק פיצול תדרים

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 10:00 –

הכללת תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים בביטוחים המשלימים

הוועדה לביקורת המדינה, 11:00 –

מיצוי זכויות חברתיות – דיור

ועדת הכלכלה, 11:30 –

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 12:00 –

בחינת סוגיית מענקי האיזון לרשויות המקומיות

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 14:00 –

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב)

ועדת הכלכלה, 14:30 –

תחבורה ציבורית בישובים ערבים

 

יום שלישי, 23.2.2016

ועדת העבודה הרווחה והבריאות, 9:00 –

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית)

ועדת הכספים, 10:00 –

דיווח לוועדת הכספים של הכנסת מאת החשבת הכללית

ועדת חוקה חוק ומשפט, 13:00 –

הצעת חוק להדחת ח״כים

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצעת חוק התכנון והבניה (הוראת שעה) ובהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, 14:00 –

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים)

ועדת הכלכלה, 18:00 –

הצעת חוק נתוני אשראי

 

יום רביעי, 24.2.2016

ועדת חוקה חוק ומשפט, 9:00 –

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון – הארכת מועד)

ועדת הכלכלה, 9:30 –

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק)

הוועדה לקידום מעמד האישה, 9:30 –

היחידה למאבק בסחר בבני אדם
נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs