ועדת השרים לחקיקה: נגד פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים בבתי ספר; כל הצעות החוק לרגל יום זכויות בעלי חיים – נדחו

ועדת השרים לחקיקה: נגד פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים בבתי ספר; כל הצעות החוק לרגל יום זכויות בעלי חיים – נדחו

השבוע דנה ועדת השרים ב- 37 הצעות חוק פרטיות, בשלוש טיוטות חוק ממשלתיות ובהצעת חוק לדין רציפות אחת. מבין הצעות החוק הפרטיות תמכה ועדת השרים בשתי הצעות חוק, התנגדה ל- 14 הצעות פרטיות, ודחתה את הדיון ב- 21 הצעות חוק פרטיות נוספות.

בשנים האחרונות הפכה ועדת השרים לענייני חקיקה לגוף העיקרי שאחראי על חקיקת חוקים בישראל. חבריה מתכנסים מדי יום ראשון כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק שיעלו להצבעה באותו השבוע במליאת הכנסת, ועל אף שפעילותה אינה מוסדרת בחוק ולהחלטותיה אין תוקף חוקי מחייב, עמדת הוועדה היא זו שקובעת בפועל כיצד תצביע הכנסת. בכך היא הופכת את הרשות המחוקקת לחותמת גומי דה-פקטו, המאשרת או דוחה חוקים רק על פי הוראות הרשות המבצעת. בניגוד לדיוני הכנסת, ועדת השרים חסויה לחלוטין: בדיונים לא נכתב פרוטוקול ואופן הצבעת חברי הוועדה אינו נרשם. המסמך היחיד המתפרסם הוא סיכום החלטות הוועדה, ובו מוצגת רק ההחלטה הסופית, בלי נימוק או הסבר. מבין 12 השרים החברים בוועדה, שרת המשפטים איילת שקד היא היחידה המפרסמת את הצבעותיה [כאן].

השבוע תציין הכנסת את יום זכויות בעלי חיים. לרגל יום זה הגישו חברי הכנסת שש הצעות חוק בנושא: ועדת השרים לחקיקה התנגדה לחמש הצעות חוק, כולן הוגשו על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה, ודחתה את הדיון בהצעת חוק אחת שהוגשה על ידי חבר כנסת מהקואליציה. בין ההצעות: חוק יסוד: זכויות בעלי החיים, פיקוח על רישיון לזיווג בין בעלי חיים, איסור מלכודות דבק ואיסור שחיטה של בעלי חיים זה לעיני זה. בהתאם לוועדת השרים, חברי הקואליציה צפויים להתנגד להצעות החוק, אם יעלו להצבעה. הצעת החוק לאיסור שחיטת בעלי חיים זה מול זה לא צפויה לעלות, כי הוגשה על ידי חבר הקואליציה מיקי זוהר.

המשמר החברתי מפיץ מדי שבוע סריקה של המסמך עבור הציבור הרחב, וסוקר את הצעות החוק המרכזיות בתחום החברתי-כלכלי שעלו לדיון בוועדה באותו שבוע. להלן חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע יחד עם החלטות הוועדה. המידע על הצעות החוק מובא באדיבות מרכז לשינוי מדיניות של שתי"ל, מיסודה של הקרן החדשה לישראל.

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים)

חוק חינוך חובה חינם הוא לא ממש חינם בישראל. לרשויות המקומיות יש סמכות לגבות תשלומי הורים בגין חינוך ילדיהם בבתי הספר. התשלומים נגבים בעבור מגוון עניינים, מזכות ההורים להיות בוועד ההורים, דרך השתתפות במסיבות סיום וטיולים שנתיים ועד שיעורי העשרה. חבר הכנסת המציע, יוסי יונה, החתים על הצעת החוק 37 חברי וחברות כנסת, ובהצעה מבקשים חברי הכנסת להחיל פיקוח פרלמנטרי על תשלומי ההורים.

ראוי לציין שכבר היום ועדת החינוך של הכנסת מתבקשת לאשר צו שמגיש שר החינוך, ובו נקבעים תשלומי ההורים בכל שנת לימודים. עם זאת, הפיקוח הפרלמנטרי על תהליך זה הוא לא מספק, מכיוון שפעמים רבות בתי הספר והרשויות המקומיות גובים תשלומים רבים עוד יותר מהמותר להם בצו. בנוסף, תלמידים כבר הוצאו מפעילות כיתתית בשל אי תשלומי הורים, והדבר פוגע לא רק בתדמית הילדים על לא עוול בכפם, אלא אף בעיקרון השיוויון בחינוך.

ועדת השרים התנגדה להצעת החוק

הצעת חוק לידה בבית

המדינה משלמת שני סוגי מענקים בעבור לידות: מענק לידה המשולם לאם היולדת ומענק אשפוז המועבר ישירות לבית החולים בעבור הוצאות האשפוז. כיום המענק הראשון ניתן רק לנשים שיולדות בבית חולים. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי גם נשים שבוחרות ללדת בבית יקבלו את מענק הלידה. גובה המענק לילד ראשון הוא כ- 1750 ש"ח, והסכום יורד בלידות הבאות.

הוועדה דחתה את הדיון הצעת החוק בפעם השנייה, הפעם ללא הגבלת זמן, לאחר שלפני שבועיים דחתה גם כן את הצעת החוק.

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו)

הצעת החוק מבקשת לשנות את חישוב זמן הפרסומות בשידורי הרדיו. כיום לכל תחנה מותר לשדר תשע דקות פרסומות בשעה, ואם מועצת הרשות השנייה מאשרת אף גם יותר מכך, בתנאי שלא ישודרו יותר מ- 216 דקות פרסומת ביממה. הצעת החוק מבקשת להפוך את החישוב לרבעוני במקום המצב היום. הדבר עלול לאפשר לתחנות רדיו לשדר יותר פרסומות בזמן השיא, ויותר תוכן בזמני השפל.

הוועדה דחתה את הדיון הצעת החוק בשבוע

הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – ביטול החוק)

מה לא נאמר על חוק השידור הציבורי? לאחר שנחקק בכנסת הקומת, והוארך בכנסת הנוכחית עכשיו הממשלה מבקשת להאריך את החוק שוב, כדי להתארגן לפירוק בצורה טובה יותר. הצעת החוק הפרטית מבקשת לסיים את הפארסה ולבטל את חוק השידור הציבור, כי שהרשות תשוב לפעול כסדרה בימים שלפני כניסת החוק לתוקף.

הוועדה התנגדה להצעת החוק

כל החלטות ועדת השרים לחקיקה מיום ראשון 14/3/16

נגישות
ועדת השרים לחקיקה: נגד פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים בבתי ספר; כל הצעות החוק לרגל יום זכויות בעלי חיים – נדחו | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs