פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 23-20 במרץ 2016

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 23-20 במרץ 2016

מקום: דואר אלקטרוני

מועד: 23-20 במרץ 2016

רשם: יפתח בריל

 

ריכוז החלטות

1. הוועד מאשר למנכ"ל הוצאה של 9,000 שקלים לשם ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה והוצאות שכר נוספות.

2. לקבלת הייעוץ המשפטי האמור, הוועד מאשר למנכ"ל התקשרות ללא מכרז עם עו"ד מומחית לדיני עבודה בהיקף של עד 4,000 שקלים (מתוך הסכום המצוין בסעיף 1).
סיכום הדיון

 יפתח – אנחנו מקיימים בזה הצבעה על נוסח הצעת ההחלטה של המנכ"ל, אחרי ששולבו בו תיקונים של ליה ושל גיל:

1. הוועד מאשר למנכ"ל הוצאה של 9,000 שקלים לשם ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה והוצאות שכר נוספות.
2. לקבלת הייעוץ המשפטי האמור, הוועד מאשר למנכ"ל התקשרות ללא מכרז עם עו"ד מומחית לדיני עבודה בהיקף של עד 4,000 שקלים (מתוך הסכום המצוין בסעיף 1). אנא שלחו את הצבעתכם ליפתח בלבד ביומיים הקרובים.
הצבעה: מי תומך בשני סעיפי ההצעה? בעד: יפתח, ליה, גילי, גיל ובועז. לא השתתפו: דניאל, שני, יוסי ויורי.

יפתח – שלום לכולם, הצעת ההחלטה אושרה. תמכו: יפתח, ליה, גילי, גיל ובועז. לא השתתפו: דניאל, שני, יוסי ויורי.

פרוטוקול ההצבעה יעלה לאינטרנט.
נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs