ערכי המדד החברתי

חברי הכנסת מדורגים במדד החברתי לפי נתון אחד בלבד: כמה פעמים הצביעו בעד הצעות חוק "חברתיות" וכמה פעמים הצביעו נגדן. ההחלטה אם הצעת חוק נחשבת חברתית איננה שרירותית. היא מבוססת על רשימת הערכים הבאה, שלדעתנו כל חוק חברתי-כלכלי צריך לעמוד בהם.

דמוקרטיה והשתתפות אזרחית

 • מידע והליכים ציבוריים צריכים להיות שקופים לציבור
 • ראוי לשתף את הציבור בקביעת מדיניות
 • שירותים הניתנים לציבור צריכים להיות נגישים ושווים לכל
 • נבחרי ציבור ומשרתי ציבור צריכים לבצע עבודתם בניקיון כפיים
 • יש להגן על זכות המחאה של יחידים וקבוצות
 • יש להקפיד על יצוג הולם במגזר הציבורי
 • לכנסת צריכים להיות כלים לפקח על הממשלה ולבצע את משימותיה

כלכלה

 • יש לפעול להורדת יוקר המחיה
 • יש למנוע שימוש לרעה בכוחם הכלכלי של עסקים מול צרכנים
 • יש לדאוג לאיזון ראוי במשק בין שחקנים חזקים לשחקנים חלשים ולתמוך בעסקים קטנים
 • יש לצמצם את אי השוויון הכלכלי-חברתי
 • מערכת המיסוי צריכה להיות הוגנת ופרוגרסיבית
 • קרקעות ומשאבי טבע ינוהלו למען טובת הציבור

דיור

 • יש להבטיח דיור נאות במחיר נגיש

מזון ומים

 • הבטחת מזון ומים במחיר נגיש ובאיכות נאותה

רשת ביטחון חברתי

 • הבטחת תנאי סף לקיום בכבוד

בריאות

 • יש להבטיח טיפול רפואי איכותי ושוויוני

חינוך

 • יש להבטיח חינוך חינם איכותי ושוויוני מהגיל הרך עד תום הלימודים התיכוניים
 • יש להבטיח נגישות להשכלה אקדמית או מקצועית

תעסוקה

 • יש להבטיח תנאים נאותים במקום העבודה ולשמור על כבוד העובדים
 • יש לקדם שכר הוגן, יציבות תעסוקתית ותנאים סוציאליים הוגנים לעובדים
 • יש להבטיח את הזכות לחיסכון פנסיוני
 • יש לקדם שוויון הזדמנויות בעבודה
 • יש להבטיח את זכות ההתאגדות והשביתה לעובדים

סביבה

 • יש לפעול להפחתת זיהום מסוכן שנוצר מפעילות אנושית בקרקע, באוויר ובמים

שוויון

 • יש לממש את הערכים האלה ללא אפליה על בסיס מגדר, מין, העדפה מינית, מצב משפחתי, גיל, גזע, מוצא, דת, לאום, השקפה, רכוש והכנסה, אזור מגורים, מוגבלות פיזית וכיוצא בזה
נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs