השבוע בכנסת: לקראת אישור סימון העמותות, והמשבר במעונות היום

השבוע בכנסת: לקראת אישור סימון העמותות, והמשבר במעונות היום

יום שני, 30 במאי 2016

ועדת הכלכלה – 9:30:

כריית פוספטים בשדה בריר

ועדת הכספים – 10:00:

תקצוב מעונות היום

ועדת העבודה והרווחה – 10:00:

הצעת חוק הוספת נציג סטודנטים של טכנאים והנדסאים

הוועדה לביקורת המדינה – 11:00

הטיפול בתהליכי חקיקת משנה

ועדת העבודה והרווחה – 12:00:

יישום המלצות הוועדה למלחמה בעוני למיגור העוני בקרב קשישים

יום שלישי, 31 במאי 2016

ועדת הכספים – 10:00:

הצעת חוק להבטחת השקעות של רוכשי דירות

הוועדה להתחדשות עירונית – 14:00:

הצעת חוק התחדשות עירונית

יום רביעי, 1 ביוני 2016

ועדת החוקה – 9:00:

הצעת חוק סימון עמותות

ועדת הכספים – 9:30:

הצעת חוק ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי

ועדת המדע – 9:30:

כלים וחסמים לקידום התייעלות וחיסכון אנרגטי

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs