פרוטוקול האספה הכללית השמינית – 31 במאי 2016

פרוטוקול האספה הכללית השמינית – 31 במאי 2016

מקום: כיתה 6, קמפוס ברושים, רח' חיים לבנון פינת רוזנפלד, תל-אביב

מועד: 31 במאי, 2016, בשעה 18:00

רשם: יפתח בריל

 

 

ליה נירגד – יש לפנינו תכנית עמוסה. תחילה נספור את הנוכחים כדי לראות אם יש קוורום.

כדי לקיים אסיפה נחוצה נוכחות של רבע מחברי העמותה הרשומים, שהם 23 איש.

נוכחים כרגע: 11 חברי עמותה.

השעה עכשיו 18:23.

לפי תקנון העמותה, פירוש הדבר הוא שאנחנו יכולים לקיים אסיפה נדחית בעוד שעה, כלומר ב-19:23. עד אז נשמע הרצאה.

מציגה את ד"ר שלי גוטפריד, שמרכזת את ארגון "הציבור החדש".

 

 

הרצאה של שלי גוטפריד.

 

 

19:00 – הפסקה

 

 

19:36 –

אספה נדחית

 

ליה נירגד – מכריזה על פתיחת אספה נדחית. מבקשת לרשום את שמות הנוכחים שהם חברי עמותה.

 

נוכחים: יפתח בריל, עלינא גרין, ג'וני בכור, דורון טל-טירקל, איל שגיב, ארן רונדל, שני גולדברג, חובב ינאי, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', נעמי דהן, ניצן מתן, תני גולדשטיין.

 

ליה נירגד – יש למנות יו"ר לאסיפה הכללית.

אני מציעה את חובב ינאי (ת"ז 039727862).

 

הצבעה: מינוי חובב ליו"ר האספה הכללית אושר פה-אחד (13 תומכים).

 

חובב ינאי – יש למנות מזכיר לאסיפה.

אני מציע את יפתח בריל (ת"ז 037174737).

 

הצבעה: מינוי יפתח בריל למזכיר האספה הכללית אושר פה-אחד (13 תומכים).

 

חובב ינאי – סוקר את סדר היום הצפוי: נתחיל בהצגת הדו"ח הכספי, נירית תציג דברי סיכום, ניפרד מחברי הצוות ונציג חברי צוות חדשים, נשמע את הדו"ח המילולי, נשמע את חוות דעתה של ועדת הביקורת, ואז נצביע על הדו"ח. אחר כך כמה הצבעות נוספות.

 

דורון טל-טירקל – מבקש שתינתן לו רשות דיבור לפני קיום ההצבעה על אישור הדו"ח המילולי.

 

 

הצגת הדו"ח הכספי

 

אבי קרלמן (רו"ח של המשמר החברתי) – מציג את הדו"ח הכספי. השנה בפעם הראשונה אנחנו מציינים את שווי שעות ההתנדבות שנתרמו לעמותה. מציין שהעמותה עומדת בדרישות רשם העמותות להוצאות הנהלה, ומסכם ש"אנחנו בסדר".

>> דו"חות כספיים 2015

 

חובב ינאי – מה הן דרישות רשם העמותות להוצאות הנהלה?

 

אבי קרלמן – 22 אחוז מההוצאות.

 

נעמי דהן –איך מחשבים תרומות שניתנות כהתנדבות?

 

אבי קרלמן – מעריכים את מספר שעות ההתנדבות ואומדים את ערכן לפי שכר המינימום.

 

ליה נירגד ונירית מוסקוביץ' – מסבירות את הרציונל מאחורי ציון ערך ההתנדבות. הערכת השעות שלנו היא שמרנית.

 

שני גולדברג – האם ההתחשבות בשעות ההתנדבות היא הגורם לגידול בהכנסות בדו"ח?

 

אבי קרלמן – לא, הגידול התרחש ממילא.

 

חובב ינאי – נצביע על הדו"ח הכספי. האם ועדת הביקורת מאשרת את הדו"ח הכספי?

 

איל שגיב (חבר ועדת הביקורת) – הוועדה מאשרת את הדו"ח.

 

הצבעה: הדו"ח הכספי מאושר פה-אחד (13 מצביעים)

 

 

 

סיכום השנה מפי מנכ"ל העמותה

 

נירית מוסקוביץ' – מספרת על שנתה הראשונה בתפקיד, מאז יוני 2015. בקרוב תכירו את חברי הצוות החדשים. ראוי להזכיר גם את מינדי גולדברג, גייסת הכספים מחברת מינוף, שאינה עובדת המשמר אבל פועלת ללא הרף לשפר את קשרינו עם תורמים ולחפש תורמים חדשים.

 

אפשר לציין כמה מוקדי התפתחות בשנה האחרונה:

(1) שיפור העבודה הקיימת. בין היתר בחשיפה שלנו ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת, הרבה הודות לדובר שלנו תני גולדשטיין. (2) איוש משרה של רכזת פעילים, במתכונת חדשה, כדי לקצור פירות נוספים מהפעילים הקיימים ולגייס פעילים נוספים, וכן לקשור קשרים עם ארגונים אחרים. (3) אנחנו פועלים לקידום שיתופי הפעולה שלנו במגזר האזרחי גם באפיקים אחרים. בפרט, בשנה הקרובה נתחיל לבנות פעילות חדשה בזירה המקומית, הודות למענק ייעודי שקיבלנו מהפדרציה של יהודי ניו-יורק. ננסה להעתיק את מודל הכנסת לרשויות המקומיות. פעילות זו גם תסייע לנו להגיע לאוכלוסיות חדשות. (4) אנחנו מקיימים כמה שיתופי פעולה בתחום החינוך, והשנה נעמוד בפני השאלה כמה מהם נרצה לשמר בהתחשב במשאבים המוגבלים של הארגון שלנו.

 

 

 

הצגת חברי הצוות החדשים

 

מציגים את עצמם ומספרים על עבודתם: מיכל עדן-צפרירי (רכזת מחקר), יואב ריבק (אחראי הרשת והמדיה), יוליה פורשיק (רכזת מתנדבים), תני גולדשטיין (דובר), אורי להט (מנהל הכספים).

 

 

[מצטרפת אילנה בן-עזרא]

 

 

נירית מוסקוביץ' – מציגה את חובב ינאי, רכז המשקיפים הוותיק.

 

ליה נירגד – מבקשת לברך את נירית על שנתה הראשונה בתפקיד. השנה הזו תבעה התמודדות לא רק עם הכניסה לתפקיד החדש אלא גם עם חילופים נרחבים בצוות העובדים ועם מציאות פוליטית סוערת. הצלחת לקחת את המשמר קדימה לשלב חדש של התבגרות.

 

 

 

פרידה מבעלי תפקיד פורשים

 

נירית מוסקוביץ' – מציינת את הפורשים: ארן רונדל (רכז המחקר), דורון טל-טירקל (חבר ועדת הביקורת).

 

 

 

הצגת הדו"ח המילולי

 

נירית מוסקוביץ' – מציגה את הדו"ח המילולי.

>> דו"ח מילולי לסיכום 2015

 

[עוזבת אילנה בן-עזרא]

 

 

 

הצגת דו"ח הביקורת

 

איל שגיב – מציג את דו"ח הביקורת.

>> דוח ביקורת לשנת 2015

 

דורון טל-טירקל – יש פער בין הדו"ח המילולי שפורסם באתר העמותה לבין הדו"ח שנירית הקריאה, וגם בדו"ח שהקריאה נירית לא הייתה התייחסות לטבלת נושאי המשרה (מתייחס לציון החילופים בתפקיד מנהל הכספים בסוף 2015). כמו כן, התקנון שלנו קובע שרק חברי ועד יכולים להיות מורשי חתימה; במהלך השנים היו בין מורשי החתימה אנשים שאינם חברי ועד. ב-2012 האסיפה הכללית עצמה מינתה את מורשי החתימה ולכן אין כאן בעיה. אבל בתקופה שלאחר מכן מונו על ידי הוועד מורשי חתימה אחרים (מנכ"ל וגזבר), ובמקרה זה יש צורך במילוי טופס מס' 7 לרשם העמותות, אחרת אין לוועד סמכות למנות מינויים כאלה. כדי לשנות זאת דרוש תיקון של סעיף מסוים בתקנון העמותה. כדי לפתור את התקלה, אני מציע שהאספה תאשר היום בהצבעה שהמינויים הללו של הוועד (שלא הוסדרו כראוי) מקובלים על האספה, למשך "תקופת חסד" שלאחריה הוועד יסדיר את הבעיה.

 

(מתקיים דיון טכני בין דורון לנירית על האופן הראוי לציון מינויים של נושאי משרה בטבלה שבטופס הדו"ח המילולי המוגש לרשם העמותות)

 

חובב ינאי – נצביע על הצעת דורון לעניין מינוי מורשי החתימה.

 

 

הצבעה: הצעת דורון התקבלה ברוב של 12 מצביעים. תני גולדשטיין התנגד.

 

 

חובב ינאי – נצביע על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2015.

 

הצבעה: הדו"ח המילולי לשנת 2015 אושר ברוב של 12 תומכים. דורון טל-טירקל נמנע.

 

 

 

מינוי חבר לוועדת הביקורת (בהתאם לסעיפים 14(א) ו-19(א) לתקנון)

 

חובב ינאי – עם פרישת דורון טל-טירקל מוועדת הביקורת בחרה האספה כמחליפו את איל שגיב. האסיפה מתבקשת לאשרר את מינויו של איל שגיב לחבר מחליף בוועדת הביקורת, עד לבחירות לוועדת הביקורת בשנה הבאה.

 

הצבעה: מינוי אייל שגיב (ת"ז 036402436) לחבר מחליף בוועדת הביקורת מאושר ברוב של 12 תומכים. איל שגיב לא השתתף בהצבעה.

 

 

 

הצבעה חוזרת על תיקונים בתקנון המשמר החברתי בהתאם להתחייבות העמותה לרשם העמותות

 

חובב ינאי – נצביע על שני תיקוני תקנון שכבר אושרו על ידי רשם העמותות ונכנסו לתוקף, עם התחייבות של המשמר החברתי להעלות את התיקונים שוב להצבעה באספה הקרובה.

 

הסעיפים:

סעיף 8(ב) – במקום הנוסח הקיים, יבוא: "לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האספה כנדחית, ובאספה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בעניינים שהועלו מראש על סדר היום, ובלבד שיהיו נוכחים לפחות שני חברים".

 

הצבעה: תיקון סעיף 8(ב) אושר פה-אחד (13 תומכים)

 

סעיף 12(ב) – לאחר המילים "אין הוועד רשאי למנות חברים בוועד", יתווספו המילים: "אלא לפי הוראות סעיף 14(א)".

 

הצבעה: תיקון סעיף 12(ב) אושר פה-אחד (13 תומכים)

 

 

 

הצעות  חברים

 

דורון טל-טירקל – מבקש שהאספה תורה לוועד לדון שוב בנושא חידוש החברות של חברי עמותה, שכבר נידון במועדים קודמים. כמו כן, שהוועד ידון בהערות ששלח דורון לעניין ניהול פרויקט "המדד החברתי", שלא נכללו בדו"ח הביקורת של ועדת הביקורת.

 

ליה נירגד – הוועד יטפל בזה עד לאסיפה הבאה.

 

דורון טל-טירקל – מקבל את ההצעה.

 

חובב ינאי – האסיפה ננעלת.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs