הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 14 ביולי 2016

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 14 ביולי 2016

מקום: בית העמותות, סעדיה גאון 16, תל-אביב

מועד: יום חמישי, 14 ביולי 2016, בשעה 17:30

 

סדר היום

1. עדכוני מנכ"ל בנושאים שונים (אישור ניהול תקין, תרומות צפויות, פרויקט הרשויות המקומיות ועוד)

2. מינוי מורשי חתימה נוספים מקרב חברי הוועד, עקב הקושי התקנוני לתת הרשאות חתימה לעובדי העמותה

3. שינוי נוסח הסכמי העבודה בעמותה (המנכ"ל מציעה לאמץ נוסח מוקפד יותר מבחינה משפטית, שאינו אמור לפגוע בזכויות הקיימות של העובדים)

4. תחילת דיון בהמלצות ועדת הביקורת שהוצגו באספה הכללית

5. נושאים נוספים שיעלו חברות הוועד

 

מוזמנים: חברי הוועד המנהל, חברות ועדת הביקורת, מנכ"ל, וכל חברת וחבר עמותה מעוניינים

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs