השבוע בכנסת: חוק ההדחה, הגבלת מספר תיקים לעובד סוציאלי והמלחמה בבולענים

השבוע בכנסת: חוק ההדחה, הגבלת מספר תיקים לעובד סוציאלי והמלחמה בבולענים

יום שני, 4.7.2016

ועדת הכספים- 10:30:

העלייה בריבית על משכנתאות

ועדת הכספים – 11:30:

העברות תקציביות

ועדת החוקה – 10:00:

הצעת חוק הדחת חברי כנסת

ועדת החוקה – 12:30:

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים

ועדת הפנים – 13:00:

חוק המים

הוועדה להתחדשות עירונית – 12:00:

חוק מכון התקנים

יום שלישי, 5.7.2016

ועדת הכלכלה – 9:30:

משרד האנרגיה הסתיר את כמות האנרגיה במאגר לוויתן 

ועדת הכלכלה – 10:00:

הליכים למתן רישיונות חדשים לחיפוש גז

ועדת חוקה – 9:30:

הצעת חוק הגדלת הכוח של תביעות ייצוגיות

ועדת חוקה – 15:00:

הצעת חוק לביטול ריבית פיגורים לחייב משלם בהוצאה לפועל

ועדת החינוך – 11:00:

הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות במערכת החינוך

ועדת העבודה והרווחה – 11:45:

הצעת חוק שעת אבהות

ועדת העבודה והרווחה – 12:00:

הצעת חוק הגבלת מספר התיקים לעובד סוציאלי

הוועדה להתחדשות עירונית – 13:00:

הצעת חוק למתן תוספות בנייה למגורים

הוועדה להתחדשות עירונית – 14:00:

הצעת חוק התחדשות עירונית 

הוועדה להתחדשות עירונית – 18:00:

הצעת חוק התחדשות עירונית 

יום רביעי, 6.7.2016ֿ

ועדת הפנים – 8:45:

ההתמודדות עם תופעת הבולענים בים המלח

הוועדה להתחדשות עירונית – 9:00:

הצעת חוק הקמת רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs