השבוע בכנסת: שוטף פלוס 30, זכויות מוזיקאים ולידה בבית

השבוע בכנסת: שוטף פלוס 30, זכויות מוזיקאים ולידה בבית

יום שני, 11.7.2016

ועדת הכלכלה – 9:30:

הארכת הזכויות של מוזיקאים על יצירותיהם

ועדת הכלכלה – 11:00:

הצעת חוק שוטף + 30

ועדת החוקה – 9:30: 

הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בשירות המדינה

ועדת הפנים – 10:00:

בחינת ההחלטה על הקמת יישובים חדשים בנגב

הוועדה להתחדשות עירונית – 12:00:

הצעת חוק הקמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

ועדת הכספים – 11:45:

העברות תקציביות

ועדת העבודה והרווחה – 11:30:

יישום המלצות ועדת אלאלוף לקראת תקציב 2017-2018

יום שלישי, 12.7.2016

הוועדה לביקורת המדינה – 11:00:

אי מיצוי של זכויות חברתיות בדיורישיבת מעקב לדו"ח מבקר המדינה 

ועדת חוקה – 13:00

הצעת חוק חדלות פירעון

ועדת הכספים – 10:00:

מכירת חברת הביטוח לגופים זרים 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – 9:00:

הצעת חוק לידה בבית

ועדת הכלכלה – 9:30:

הצעת חוק העסקים הקטנים והבינוניים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – 9:45:

הצעת חוק הרשות לגיל הרך 

יום רביעי, 13.7.2016ֿ

הוועדה להתחדשות עירונית – 9:00:

הצעת חוק הקמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון 

 

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs