פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 14 ביולי 2016

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 14 ביולי 2016

מקום: בית העמותות בתל-אביב

מועד: יום חמישי, 14 ביולי 2016, בשעה 17:30

רשם: יפתח בריל

נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', גיל גן-מור, בעז רקוץ' (באיחור קל), דניאל דור, אריה לוי, יורי נחושתן, שני גולדברג

 

ריכוז החלטות

  1. הוועד המנהל מסמיך את חבריו שני גולדברג וגיל גן-מור לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום סמכות הוועד.
  2. גיל גן-מור וליה נירגד ילוו את תהליך ההקמה של פרויקט השלטון המקומי.

 

סיכום הדיון

יפתח – מציג את סדר היום לישיבה.

 

מעקב יישום החלטות


נירית – (בתגובה לשאלה של ליה) עדיין לא נעשתה עבודה על תיקוני התקנון, כפי שהוסכם באספה הכללית. (סוכם שיש צורך להתחיל בכך בקרוב)

 

 

עדכוני מנכ"ל


נירית – כנס הקיץ הוא ההזדמנות הראשונה של הצוות בהרכבו הנוכחי לתרגל עבודה שוטפת, ואני רואה שחברי הצוות מתמקצעים בתפקידיהם שלהם. כך, בין השאר, חרף המצב הנתון, שהוא כנס קיץ מנומנם יחסית, שני הפוסטים הנצפים ביותר בתולדות דף הפייסבוק של המשמר עלו בשלושת השבועות  האחרונים; מנהל הרשת שם דגש רב על שימוש בסרטונים ואף קנה חצובה קטנה לצילום בוועדות הכנסת.

דניאל – זו הזדמנות לחדש את הרעיון של צילום משקיפים בווידאו ביציאה מהביקור בכנסת.

יפתח – שואל על האפשרות לנצל את הטקסטים הגולמיים של העדויות, בעזרת העורך המנוסה שלנו, כדי ליצור טקסטים אחרים עם פוטנציאל גדול יותר של הפצה.

נירית – אנחנו עובדים על רעיונות שונים של שינוי הטיפול בעדויות, אבל עוד מוקדם לומר מה ייושם. רכז הכנסת התפנה מפרויקטים חינוכיים והאפשרות להתמקד בכנסת מוכיחה את עצמה. אנחנו יורים לכל הכיוונים בחיפוש אחר מתנדבים, בעיקר בשיתופי פעולה שונים שעשויים להניב מתנדבים מיומנים (מזכירה ארגון ספציפי שעדיין לא הושג סיכום סופי איתו).

ליה – עד כמה נעשית עבודה סבלנית מול מרצים באקדמיה כדי למשוך אנשים למחלקת המחקר, שיש בה כרגע מחסור מסוים במתנדבים?

נירית – מספרת על הפגישה עם ראש תכנית באוניברסיטה העברית (מזכירה את שמה ומבקשת לא לציין בפרוטוקול), שלא הניבה הרבה, אבל אולי תוביל למפגש עם סטודנטים.

דניאל – ממליץ לא לפנות לראשי תכניות, שקשה להם מאוד ליזום קורס בשיתוף גורם חיצוני, אלא למרצים ספציפיים שמלמדים קורסים שיש להם קשר לתהליכים פרלמנטריים.

אריה – מציע לפנות לגמלאים של ארגונים שונים.

נירית מעדכנת לעניין גיוס כספים – נכון למצב התרומות הנוכחי, בהנחה שלא נגייס עוד כסף בכלל ל- 2016, נסיים  את 2016 עם עודף של כמה עשרות אלפי שקלים, ו"אכילת" הרזרבה. זה לא מצב רצוי, ואני בוחנת כל העת מקורות מימון חדשים. בשבועות הקרובים נקבל תשובה לבקשת מענק מהאיחוד האירופי. בנוסף, פנינו  לבקשות מענק מגורמים שונים; חלקם ענו בשלילה וחלקם טרם השיבו. (סוקרת פניות שנעשו לקרנות וארגונים שונים). אנחנו מתכוונים להתחיל בחודשים הקרובים בקמפיין מימון המונים, וכולכם תצטרכו להתגייס אליו. תהליך נוסף שאנחנו מקדמים הוא מעבר לחשיבה פרויקטלית, כלומר בנייה של הפעילות שלנו כפרויקטים נושאיים. אנחנו עדיין מחכים לקבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות; עורכת הדין שמטפלת בנו מטעם רשם העמותות ביקשה מאיתנו חומרים לגבי ניהול הכספים בשנים קודמות, ואחרי שהעברנו את המסמכים אנחנו עדיין מחכים לתשובתה. התחלנו לתכנן את פרויקט הרשויות המקומיות שקיבלנו מימון ייעודי עבורו; לצורך הפרויקט נשכור רכז בשלושה-רבעי משרה, אבל לפני שנבחר אותו אנחנו צריכים להכריע באשר למיקום שני היישובים שבהם נשיק את הפרויקט. למרות שככלל, נטיית הלב שלי היא להתרחקות מת"א, מכיוון שמדובר בפרויקט פיילוט, שיובל על ידי עובד/ת חדש/ה, יש יתרוןלפעילות במרכז, כדי שהרכז יוכל להיות בקשר הדוק עם הצוות הוותיק. אנחנו מקיימים פגישות עם אנשים שבקיאים בתחום המקומי.

בעז – שואל על לוחות הזמנים.

נירית – אני רוצה לבחור רכז עד סוף אוגוסט.

בעז – מציע שאחת הרשויות שייבחרו תהיה חרדית.

נירית – (בתשובה לשאלה של גיל) תפקיד הרכז יהיה במודל של רכז קהילתי, ופיתוח מתודת העבודה יהיה בעיקר באחריות הצוות והוועד המנהל.

מבקשת מתנדבים מקרב הוועד לליווי תהליך ההקמה של פרויקט השלטון המקומי. ליה וגיל מתנדבים.

 

אני צפויה לצאת לחפשה מטעמים אישיים,  וזה הזמן לחפש לי מחליפ/ה למשך 4-5 חודשים.

 

(שיחה קצרה על מועמדים אפשריים למנכ"ל זמני)

 

בעז – מציע לקבוע לוח זמנים לאיתור המחליפ/ה

 

 

מורשי החתימה

נירית – אחד מחברי האספה הכללית טען בכינוס האסיפה הכללית האחרון, כי לפי התקנון הקיים שלנו אין לוועד אפשרות למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד מנהל.

 

(הפרטים מופיעים בפרוטקול האספה; נערך דיון בשאלה כיצד להתמודד עם הטענה)

 

ליה – הצעת החלטה: הוועד המנהל מסמיך את חבריו שני גולדברג וגיל גן-מור לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום סמכות הוועד.

 

הצבעה: ההצעה אושרה פה-אחד

 

 

שינוי נוסח הסכמי העבודה

נירית – הנוסח הקיים של הסכמי העבודה אינו מקיף מספיק. בעזרת עו"ד מומחה לדיני עבודה  ניסחנו טיוטה משופרת של הסכם העבודה, ואני רוצה לקבל את חוות דעתם של חברי הוועד לפני שאציג את ההסכם לעובדים. (נירית סוקרת את השינויים שנעשו בטיוטת הנוסח החדש, ומתייעצת לגביהם עם חברי הוועד.)

(נערך דיון בסעיפים העוסקים בניצול וצבירה של ימי חופשה)

(נערך דיון בחידושים הנוגעים להחזר הוצאות נסיעה וטלפון סלולרי)

(נערך דיון בסעיף חדש הנוגע להגנת הפרטיות של העובדים)

(נערך דיון בסעיף "שמירת סודיות")

 

הוועד המנהל מעביר את התייחסותו לסעיפים; מבקש למחוק סעיף אחד, להכניס שינויים נקודתיים בשני סעיפים ולשנות בצורה מהותית יותר סעיף נוסף.

 

נירית – צריך לדון גם במועד התחולה של ההסכם ומרכיביו, משום שיש לכך השלכה על עלויות ההעסקה.

 

בעז – בזמנו עלה רעיון לשנות את מועד אישור תקציב המשמר לפתיחת השנה הפרלמנטרית. אפשר לשלב את שני הדברים, ולחתום על החוזים החדשים במועד זה.

 

(נערכים עוד שני דיונים, על הגדלה של אחוז ההפרשה לפנסיה ועל מדיניות הגישה לתיבות הדוא"ל הארגוניות. אין החלטות).

 

הישיבה ננעלת.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs