פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת – 10 יולי 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת – 10 יולי 2017

תאריך: 12 יולי 2016

מקום: תל-אביב

נוכחים: אילנה בן עזרא, איל שגיב, אריה לוי

רשם: אריה לוי

 

ריכוז החלטות

  1. ככלל אין מתפקידה של ועדת הביקורת לבחון את תהליכי התפעול של המדד החברתי. לצורך הקלה על המצביע בתהליך ההצבעה, אריה יבדוק את האפשרות הטכנית של המערכת לתת פידבק למצביע בזמן אמת במידה והוא מצביע פעם שניה על הצעת חוק שכבר הצביע עליה. בנוסף תבדק היכולת לאפשר למצביע לקבל מידע על הצבעות שביצע בעבר.
  2. נושא מורשי חתימה של העמותה יבדק על ידי אילנה ובמידת הצורך יוצע לועד המנהל שינוי תקנון שיאפשר מינוי מורשי חתימה שאינם חברי ועד מנהל.
  3. אריה יגבש עם דורון תהליך להעברת ארכיון הדואר האלקטרוני של ועדת ביקורת המצוי אצל דורון לידי הועדה, וכן יציע דרך עבודה לעתיד.
  4. איל יבדוק עם נירית את ההתקדמות בנושא גובה עמלות התרומות באינטרנט.

 

דיון

 

נושא ראשון לדיון: המדד החברתי

לאחר שדוח הביקורת של דורון נשלח לארן ומיכל, ותשובותיהם התקבלו, נידונו  ארבעה תתי נושאים:

  1. ערכי המשמר וקיום פרוטוקולים של תהליך קביעתם

אילנה – יש הצעות חוק שלא מוצאים להם ערכים מתאימים.

איל – האם הנושא בכלל בתחום הפעולה שלנו?

אילנה – לדעתי זו תחום האחריות המקצועית של מיכל, וועדת ביקורת אינה יועץ ארגוני.

אריה – מסכים, צריך לשקול אם הערכים עצמם צריכים לעבור לאישור הועד המנהל.

  1. בקרה וביקורת על ההצבעות

איל –כלל החוקים שעלו להצבעה במדד מופיעים באתר תחת "המדד החברתי" הרלוונטי, ועולים כחלק מפרסום המדד ולא מתעדכנים תוך כדי הצבעות, מה שנראה לי סביר לחלוטין. משיקולים של עלות-תועלת לא נדרש מנגנון אוטומטי לניהול ומעקב אחרי הצבעות מעבר למה שיש היום.

אריה, אילנה – מסכימים.

  1. תהליך קבלת העמדה המשמרית

אילנה, איל, אריה – לא חושבים שצריך לבצע ביקורת על תהליך החישוב וקביעת התוצאות.

  1. פידבק למצביע על הצבעותיו הקודמות

אריה – חושב שפידבק כזה חשוב במידה ורוצים לשנות דעה או הצבעה חוזרת

איל, אילנה – כדאי לבצע בדיקה של אפשרות לפידבק למצביע בתוך התהליך הממוחשב.

אריה – לוקח על עצמי לבצע בדיקה האם אפשרית התערבות ב Google Forms להחזיר פידבק למצביע.

אילנה – מציעה לבדוק גם האם הטופס יכול להתריע שכבר הצבעתי על שורה מסוימת. כדי לא לבזבז זמן ולעשות הצבעות כפולות.

 

הנושא הבא על הפרק: מורשי חתימה

אילנה – לא בדקתי משפטית, דיברתי עם נירית. חושבת שיש משהו בצורך לשינוי התקנון. תשלים את הבדיקה המשפטית ותראה אם יש התייחסות לנושא מורשי חתימה. כנראה צריך לשנות תקנון, אבל צריך לבדוק מה המשמעות אחורה. כרגע יש 4 מורשי חתימה: יפתח דני, נירית ואורי.

אריה – ממליץ להזדרז בבדיקה כדי להמליץ על שינוי התקנון במידה ונדרש בישיבת ועד קרובה.

אילנה – מסכימה להזדרז, כנראה נמליץ לשנות את התקנון בסעיף זה.

איל – העלה הנושא של ארכיון ועדת ביקורת הנמצא בתיבת הדואר האלקטרוני של דורון.

אריה – יבדוק עם דורון לגבי ארכיון ועדת ביקורת ואיך הוא עובר לועדה. מה הנפח ואיך לשמר אותו?

איל – מעלה את הצורך לעקוב אחרי יישום הבדיקה של עלויות גיוס תרומות באינטרנט. יבדוק שוב עם נירית ההתקדמות בנושא.

 

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs