פרוטוקול ישיבה אלקטרונית של הוועד המנהל – 31-24 באוגוסט 2016

פרוטוקול ישיבה אלקטרונית של הוועד המנהל – 31-24 באוגוסט 2016

מקום: דואר אלקטרוני
משתתפים: יפתח בריל, ליה נירגד, דניאל דור, שני גולדברג, בעז רקוץ', יוסי עמרם

 

ריכוז החלטות

הוועד המנהל מאשר את מינוי יוסי צרפתי לרכז הפעילות המקומית של המשמר החברתי בשלושה-רבעי משרה.

 

סיכום הדיון

יפתח – בחודש הקרוב תתחיל העבודה על פיילוט הרשויות המקומיות, לפי תכנית העבודה שזכתה לתקצוב ייעודי מהפדרציה של יהודי ניו-יורק. השלב הראשון בתכנית הוא מינוי רכז בשלושה-רבעי משרה (לפי תנאי ההעסקה הרגילים שלנו). לא קיימנו הליך מיוחד לאיתור הרכז, אבל במסגרת הראיונות לתפקיד רכז הכנסת, מועמד בשם יוסי צרפתי נראה לנירית ולשאר המראיינים מתאים לתפקיד רכז הפרויקט המקומי. למעשה, יוסי צרפתי עבר שלבי מיון דומים לאלה שהיה עובר אילו היינו מקיימים תהליך איתור מיוחד לתפקיד הזה. הוא הביע נכונות להתמנות לתפקיד, ונירית מבקשת את אישור הוועד למינוי. אני מצרף את הנימוקים של נירית להצעה ואת קובץ קורות החיים של יוסי צרפתי [לא מצורף לפרוטוקול]. מאחר שאנחנו מקיימים את הדיון בהתכתבות, אני מבקש שלפני ההצבעה ניתן לחברי הוועד יומיים להציג שאלות והשגות. אחרי שכולם יקבלו תשובות – נצביע. מכותבת כאן גם עלינא גרין, שהייתה שותפה לתהליך המיון ותוכל לחוות את דעתה.

נירית – כזכור, פרויקט הפעילות המקומית החדש מיועד להתקיים במתכונת של פיילוט במשך כשנה, בין קיץ 2016 לקיץ 2017. על פי לו"ז הפרויקט, גיוס הרכז תוכנן להתבצע עד תחילת ספטמבר 2016 – גם אם לא מדובר בלו"ז נוקשה במיוחד.בשבועות האחרונים עסקנו כזכור (קבוצה שכללה נציגים מהוועד המנהל ומהצוות, יחד עם מתנדבת-העל עלינא) במיון המועמדים לתפקיד רכז/ת הכנסת. בינינו לבינינו דיברנו על כך, שהמיונים לתפקיד זה, יכולים להיות גם הזדמנות לבחון מועמדים מתאימים, אם יהיו כאלה, לתפקיד רכז/ת הפעילות המקומית. מועמד כזה נמצא. שמו יוסי צרפתי. [נירית מונה את יתרונותיו של יוסי; הפרטים מושמטים מהפרוטוקול] קיווינו מאד שרכז/ת הפעילות המקומית יהיה ערבי/ה. יצוין, כי מודעת הדרושים לרכז הכנסת פורסמה גם בערבית. למרות זאת, מועמדים/ות ערביים/ות לא הגיעו. ייתכן שלו היינו יוצאים כעת במכרז ספציפי לתפקיד רכז/ת הפעילות המקומית, ועושים מאמצים גדולים יותר להגיע למועמדים ערביים, היינו מצליחים למצוא מועמדים ומועמדות טובים. במובן זה, ייתכן שאנחנו משלמים מחיר של החמצת ההזדמנות להגדלת הגיוון בצוות.
מלבד רכזת הכנסת ותפקיד ריכוז הפעילות בזירה המקומית, יש לפנינו עוד משימת כח אדם – של איוש תפקיד ממלא/ת מקום המנכ"ל בחופשת הלידה. זה יכול להוות שיקול בעד הבחירה ביוסי, שתאפשר לנו לקדם את הפרויקט המקומי ולהתקדם עם המשימות הבאות לתקופה הקרובה.

יוסי עמרם – יפתח, בקשה להסבר ברשותך. הרי נקבע מועד לכנס שהוא גם ישבת ועד מנהל לכל דבר ביום שישי 9/9/2016 , על כן למה לא נכריע בכל נושא טעניין באותו דיון וכנס הנ"ל? למה צריכים לקבוע עוד ישיבת ועד ועוד באותו חודש? יפתח היקר הסברת יפה וברור את הדברים בכתב, גם דבריה של נירית היקרה ברורים, על כן לדעתי אפשר לסכם כל העניינים אם לא אכפת לכל החברות והחברים בישיבת הועד הקרובה ביום 9/9/2016 .

ליה – שאלה טובה, יוסי, אבל מבחינתי יש שתי סיבות למה לבצע את הדיון כאן ולסכם אותו עד סוף אוגוסט:
א. יוסי צרפתי יכול ורוצה ואף צריך להתחיל לעבוד כבר מאחד בספטמבר, ולנו נחוץ להתניע את התהליך גם בגלל לוח הזמנים שהתחייבנו לו מול התורמים וגם מול חופשת הלידה הקרבה של נירית. ב. לוח הזמנים ב-9 לא ישאיר מקום לישיבת ועד, אנחנו עובדות במרץ על תכנון המפגש החשוב הזה (נירית, יוליה, טובה ואני). להשאיר את חברי הוועד לישיבה בסוף המפגש (שתיים בצהריים ביום שישי) יהיה בלתי אפשרי. ישיבת הוועד שיפתח ביקש שנקבע לא קשורה לשאלה הזאת אלא לעניינים אחרים, והכוונה הייתה לקיים אותה בלי קשר, במועד שטוב לכולם. לדעתי, כדי לא לתזז אנשים, כדאי לערוך אותה בשבוע השלישי או הרביעי בספטמבר.

יוסי עמרם – תודה ליה היקרה על המענה ההולם והברור. בתגובה לדברייך בעניין יוסי צרפתי, אם כדבריך הוא צריך להתחיל את העבודה מתאריך 1/9/2016 אז יש מקום לערוץ הצבעה במייל מי עבד ומי נגד ולסגור עניין, וזה לאחרי והאדם מוכר למשמר החברתי ומייסדיו וגם קורות חייו והסבר עבורו נימקו יפתח היקר ונירית היקרה, בכל אופן מה שתחליטו אני אכבד תמיד.

[26 באוגוסט]

יפתח – כיוון שחוץ מיוסי איש לא ביקש לשאול שאלות או להסתייג, אנחנו ניגשים להצבעה:
האם אתם/ן תומכים במינוי יוסי צרפתי לתפקיד רכז פרויקט הרשויות המקומיות בשלושה-רבעי משרה?
תשובות נא לשלוח אליי בלבד עד סוף החודש.

[31 באוגוסט]

יפתח – מינוי יוסי צרפתי לתפקיד רכז הפעילות המקומית של המשמר החברתי התקבל ללא מתנגדים. הצביעו בעד: ליה, דניאל, יפתח, שני, בעז. פרוטוקול יעלה מיד לאתר.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs