השבוע השווה מיליארדים: עיקרי התקציב לשנתיים הקרובות, ועוד רפורמות

השבוע השווה מיליארדים: עיקרי התקציב לשנתיים הקרובות, ועוד רפורמות

יום שני, 14.11.2016

הוועדה לביקורת המדינה – 9:00

המאבק בתאונות דרכים – בעקבות דו"ח מבקר המדינה (סקירת אי-פארט)

ועדת הכלכלה – 9:30

תקנות נתוני אשראי –  דיון המשך (פירוש הצעת החוק)

ועדת הכספים – 10:00

קשיים בקבלת משכנאות – נושאים שונים (סקירת המשמר החברתי על קשיים של בעלי מוגבלויות לקבל משכנתא)

הוועדה לביקורת המדינה – 11:00

הסדרת התיישבות הבדואים בנגב (סקירת המשמר החברתי על פי דו"ח מבקר המדינה)

ועדת החינוך – 11:30

החלטת המל"ג לסגור את המכללה החרדית שמנוהלת על ידי עדינה בר שלום

ועדת הכספים – 12:00

עיקרי תקציב המדינה לשנים 2018-2017 (סקירת אי-פארט)

ועדת העבודה – 13:30

תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי (סקירת המשמר החברתי)

יום שלישי, 15.11.2016

ועדת החינוך – 9:00

ירידה במספר הלומדים לתואר ראשון (סקירת אי-פארט)

תחרות הוגנת בענף הגז הביתי (סקירה של גלובס)

ועדת הכנסת – 12:00

הצעת חוק V15 – הגבלות על גופים פעילים בבחירות שאינם מזוהים מפלגתית (סקירת המשמר החברתי; סיכום הדיון הקודם בהצעה)

הכשרות מקצועיות לתעשייה ולהיי-טק (סקירת אי-פארט)

יום רביעי, 16.11.2016ֿ

ועדת החינוך – 9:30

הצ"ח הרשויות המקומיות – העברת תקציבי חינוך לניהול עצמי של בתי הספר (נוסח הצעת החוק)

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי – 9:30

מחסור בשירותי בריאות הנפש בפריפריה הגאורפית והחברתית (סקירת אי-פארט)

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs