הצעות חוק אחרונות במאגר

תפריט חקיקה

נגישות
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), מ/1077 | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs