הצעות חוק אחרונות במאגר

תפריט חקיקה

נגישות
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), פ/86 | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs