נגישות
השבוע בכנסת: מי שטרח בערב שבת לא יאכל מרורים בשבת | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs