נגישות
עדות מדיון: הוועדה המיוחדת לפרשת ילדי תימן אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפתיחת קברים לבירור מקום קבורתם של ילדי תימן | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs