נגישות
עדות מדיון: "גם בכנסת יש אלימות, זה מקרין למקומות אחרים" | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs