Blog Archives

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 27 באפריל 2017

מקום: בית העמותות, רחוב סעדיה גאון 26, תל-אביב מועד: 27 באפריל 2017 נוכחים: ליה נירגד, דניאל דור, גילי רעי, נירית מוסקוביץ’, ארן רונדל, אורי להט, יפתח בריל, שני גולדברג   ריכוז החלטות בישיבה זו לא התקבלו החלטות מקום שלא התקיים קוורום.   סיכום הדיון קביעת מועד לאסיפה הכללית הבאה ליה – מאחר שאין לנו קוורום בישיבה זו, אני מודיעה שנחליט ... [קרא עוד]

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית – 27 באפריל עד 3 במאי 2017

מועד: 27 באפריל עד 3 במאי 2017 מקום: דואר אלקטרוני   ריכוז החלטות 1. אספה כללית של העמותה תיערך ב- 8 ביוני 2. הוועד מאשרר את התקציב לעוד שלושה חודשים, עד סוף יולי   סיכום הדיון [27 באפריל 2017] ליה נירגד: שלום לכולם, הישיבה היום התקיימה בנוכחות מדולדלת, ולכן לא יכולנו להצביע בשתי סוגיות קריטיות. נבקש מכם להצביע כאן עד ... [קרא עוד]

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 27 באפריל 2017

מועד: יום חמישי, 27 באפריל 2017, בשעה 18:00 מקום: בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב   סדר יום – עדכוני מ"מ מנכ"ל – דיון על התקציב לשארית 2017 – הצעת המנכ"ל להיערכות בהמשך השנה – לקראת בחירות לוועד המנהל מוזמנים: חברי ועד מנהל, חברות ועדת ביקורת, וכל חבר וחברת עמותה המעוניינים בכך. [קרא עוד]

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 30 במרץ 2017

מקום: בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב מועד: יום חמישי, 30 במרץ 2017, בשעה 18:15   סדר היום 1. עדכוני מ"מ מנכ"ל 2. גיוס משאבים סיכום רבעון ראשון 3. הכרעה בדילמות בעלות השלכה תקציבית – בחינה מחודשת של התקציב, מנהל הכספים מדגיש שיש לתת דגש לגיוס משאבים לשנת 2017 4. הכרעה בנוגע למשמר המניות   מוזמנים: חברי הוועד המנהל, חברות ועדת ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 25 בינואר 2017

נוכחים: ליה נירגד, גיל גן מור, דני דור, בעז רקוץ', גילי רעי, יוסי עמרם, שני גולדברג (ועד מנהל), ארן רונדל, יפתח בריל (צוות), נירית מוסקוביץ' (בשיחת סקייפ) מועד: 18:00,  25.01.17 מקום: בית העמותות (סעדיה גאון 26 תל אביב)   ריכוז החלטות 1. הוועד גיבש ביחד עם המנכ"ל הצעת שינויים לתקנון שמקובלת עליו, שתוגש לאישור האספה הכללית של העמותה. 2. הוועד החליט שקבלת חברים תותנה ... [קרא עוד]

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 25 בינואר 2017

מועד – יום רביעי, 25 בינואר 2017, בשעה 18:00 מקום – בית העמותות בת"א (רחוב סעדיה גאון 26) על סדר היום 1. עדכונים שוטפים (מנכ"ל) 2. "משמר המניות" – מנהל כספים ורו"ח מביעים חשש לגבי רכישת המניות. 3. שינויי תקנון שהצטברו בחודשים האחרונים לקראת האסיפה הכללית הבאה. מצורף נוסח מוצע לשינוי. על מנת לראות בקלות מה תוקן ליד כל סעיף שמוצע ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 8 בדצמבר 2016

נוכחים: ליה נירגד, יורי נחושתן, גיל גן–מור, דניאל דור (חברי ועד מנהל), ארן רונדל (מנכ"ל), איל שגיב (חבר ועדת הביקורת), אורי להט (מנהל כספים), רנין בדיר–מנא (מועמדת לחברת ועד מנהל), יפתח בריל (חבר עמותה) מועד ומקום: משרדי נחושתן–ספרן, מגדל ששון–חוגי, רמת גן, 19:00 רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הוועד המנהל ממנה את רנין בדיר-מנא לחברת ועדת מנהל במקום יפתח ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 16 בנובמבר 2016

מועד: 16 בנובמבר 2016 מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת-גן נוכחים: חברי ועד – ליה נירגד, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יוסי עמרם, גיל גן-מור, שני גולדברג (הצטרפה באיחור), צוות – ארן רונדל, יפתח בריל, יוסי צרפתי, דפנה פלס, תני גולדשטיין. אורי להט ומינדי גולדברג הצטרפו בחלק השני. ועדת ביקורת – איל שגיב, אריה לוי, אילנה בן-עזרא.   ליה: 2017 לא תהיה שנה ... [קרא עוד]

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 8 בדצמבר 2016

מועד: ביום חמישי, 8 בדצמבר 2016, בשעה 19:00. מקום: משרדו של עו"ד יורי נחושתן, מגדל ששון חוגי, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן   סדר היום ישיבת הוועד תעסוק באישור הצעת התקציב השנתי.     מוזמנים: חברי וחברות הוועד המנהל, חברי וחברות ועדת הביקורת וכל המעוניין מבין חברות וחברי העמותה. [קרא עוד]

הזמנה לישיבת הוועד המנהל – 16 בנובמבר 2016

תאריך: יום רביעי, 16 בנובמבר 2016, בשעה 18:00 מקום: משרדי נחושתן ספרן שרף יפה, מגדל ששון חוגי, רחוב אבא הלל סילבר 12 ברמת גן סדר יום חלק ראשון (בהשתתפות צוות העמותה): 1. אישור מינוי רנין בדיר לחברת ועד מחליפה 2. מסקנות מהחמשוש 3. לקראת 2017, היבט ראשון – תכניות עבודה (הצוות יציג טיוטה ראשונה) חלק שני: 1. לקראת 2017, היבט שני – תקציב המשמר 2. ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבה אלקטרונית של הוועד המנהל – 15-10 באוקטובר 2016

מקום:  דואר אלקטרוני מועד: 10-15 באוקטובר 2016 משתתפים:  דניאל דור, יוסי עמרם, ליה נירגד, שני גולדברג, בעז רקוץ', גילי רעי רשמה: שני גולדברג   ריכוז החלטות הוועד מאשר את מינוי ארן רונדל למחליף למנכ"ל לתקופת חל"ד. הוועד מאשר את מינוי יפתח בריל (שפרש מהוועד המנהל) לעורך האתר והפייסבוק בשלושה-רבעי משרה. הוועד מאשר נהלים רשמיים לרישום ופרסום פרוטוקולים של פעילות הוועד ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs